Rozwój baz danych Microsoft SQL Server 2016

Co zawiera cena?

3 290 zł netto *Online

3 490 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i praktycznego doświadczenia w budowaniu oraz programowaniu logiki baz danych SQL Server 2016. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT, którzy chcą biegle posługiwać się SQL Server 2016.

Szkolenie realizowane na podstawie kursu MS 20762.

Wymagania:

 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows
 • Znajomość języka Transact SQL
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Opracować i wdrożyć tabele
 • Opisać zaawansowane wzory tabel
 • Opracować i wdrożyć procedury przechowywania
 • Opracować i wdrożyć funkcje zdefiniowane przez użytkownika

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Wprowadzenie do programowania baz danych

 • Wprowadzenie do platformy SQL Server
 • Narzędzia wykorzystywane w pracy z SQL Server

Moduł 2 Projektowanie i tworzenie tabel

 • Projektowanie tabel
 • Typy danych
 • Praca ze schematami
 • Tworzenie i modyfikowanie tabel

Moduł 3 Zaawansowane projekty tabel

 • Partycjonowanie danych
 • Kompresja danych
 • Tabele tymczasowe

Moduł 4 Zapewnienie spójności danych przez ograniczenia

 • Wymuszanie integralności danych
 • Wdrożenie spójności domenowej
 • Wdrożenie spójności encji i integralności referencyjnej

Moduł 5 Wprowadzenie do indeksowania

 • Podstawowe pojęcia indeksowania
 • Typy danych i indeksy
 • Indeksy jednokolumnowe i złożone

Moduł 6 Projektowanie zoptymalizowanych strategii indeksowania

 • Indeksy przykrywające zapytanie
 • Zarządzanie indeksami
 • Plany wykonawcze
 • Używanie DTE

Moduł 7 Indeksy typu Columnstore

 • Wprowadzenie do indeksów typu Columnstore
 • Tworzenie indeksów typu Columnstore
 • Praca z indeksami typu Columnstore

Moduł 8 Projektowanie i wdrożenie widoków

 • Wprowadzenie do budowania widoków
 • Tworzenie i zarządzanie widokami
 • Wydajność zapytań bazujących na widokach

Moduł 9  Projektowanie i implementacja procedur składowanych

 • Wprowadzenie do procedur składowanych
 • Praca z procedurami składowanymi
 • Implementacja parametryzowanych procedur składowanych
 • Kontrola kontekstu wykonywania

Moduł 10 Projektowanie i wdrażanie funkcji tworzonych przez użytkownika

 • Przegląd funkcji
 • Projektowanie i wdrażanie funkcji skalarnych
 • Projektowanie i wdrażanie funkcji tablicowych
 • Zagadnienia dotyczące funkcji wykonawczych
 • Alternatywne rozwiązania

Moduł 11 Reagowanie na modyfikacje danych poprzez wyzwalacze (Triggers)

 • Projektowanie wyzwalaczy DML
 • Wdrażanie wyzwalaczy DML
 • Zaawansowane zastosowania wyzwalaczy

Moduł 12 Praca z tabelami pamięciowymi

 • Tworzenie tabel typu in-memory
 • Procedury natywne

Moduł 13 Wdrażanie kodu zarządzanego w SQL Server

 • Wprowadzenie do integracji SQL CLR
 • Importowanie i konfiguracja bibliotek
 • Wdrożenie integracji SQL CLR

Moduł 14 Przechowywanie i odpytywanie danych XML w SQL Server

 • Wprowadzenie do XML i schematów XML
 • Przechowywanie danych XML i schematów w SQL Server
 • Wdrożenie typu danych XML
 • Wykorzystanie T-SQL do pracy z danymi XML
 • Wprowadzenie do XQuery

Moduł 15 Praca z danymi przestrzennymi

 • Wprowadzenie do danych przestrzennych
 • Praca z typami danych przestrzennych w SQL Server
 • Wykorzystanie danych przestrzennych w aplikacjach

Moduł 16 Przechowywanie i odpytywanie dużych danych binarnych i tekstowych w SQL Server

 • Rozważania dotyczące dużych danych binarnych
 • Praca z FILESTREAM
 • Używanie wyszukiwania pełno tekstowego

Moduł 17 Współbieżność serwera SQL

 • Współbieżności i transakcje

Moduł 18 Wydajność i monitoring

 • Rozszerzone zdarzenia
 • Praca z rozszerzonymi zdarzeniami
 • Statystyki zapytań
 • Optymalizacja baz danych
 • Metryka

Tagi:

Microsoft SQL Server

 


Najbliższe terminy:

23 października 2023 r. - Online

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie