Autoryzowane szkolenia MicrosoftMB 320T00 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management i Manufacturing

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z potrzebą konfiguracji Dynamics 365 Supply Chain Management i Manufacturing, zarządzaniem różnymi typami procesów produkcyjnych, wdrożeniem planowania produkcji, implementacją kilku funkcji produkcyjnych oraz podwykonawstwem w zakresie wytwarzania produktów.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Konfigurować najważniejsze i najczęściej używane funkcje Dynamics 365,
 • Przetwarzać większość transakcji w Dynamics 365 Manufacturing,
 • Opisać funkcje Dynamics 365 Supply Chain Management i Manufacturing.

Wymagania:

 • Podstawowa znajomość terminologii z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw i produkcji,
 • Podstawowa znajomość aplikacji Dynamics 365 Finance and Operations.

SZKOLENIE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM, MATERIAŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM.


Program szkolenia

Moduł 1: Konfiguracja Dynamics 365 Supply Chain Management i Manufacturing

 • Konfiguracja i zarządzanie modułem kontroli produkcji
 • Konfiguracja i zarządzanie zasobami dla procesów produkcyjnych
 • Konfiguracja produkcji dyskretnej
 • Konfiguracja produkcji procesowej
 • Konfiguracja lean manufacturing

Moduł 2: Zarządzanie procesami produkcyjnymi

 • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
 • Zarządzanie zleceniami partii
 • Zarządzanie zleceniami zgodnie z metodą kanban

Laboratorium: Studium przypadku 1A produkcja dyskretna

 • Aktualizacja parametrów sterowania produkcją
 • Tworzenie nowych partii produkcyjnych
 • Tworzenie i zarządzanie zasobami
 • Tworzenie działań, przypisywanie relacji i tworzenie trasy
 • Tworzenie podstawowych zestawień materiałowych (BOM) bez wersji
 • Tworzenie BOM używając odpowiednich narzędzi (Bonus)
 • Tworzenie zestawień materiałowych (BOM) z wersją
 • Tworzenie zlecenia produkcyjnego
 • Uruchomienie zlecenia produkcji dyskretnej
 • Uruchomienie harmonogramu zasobów
 • Konfiguracja polityki kalkulacji kosztów
 • Konfiguracja zarządzania produkcją (Bonus)
 • Konfiguracja automatycznego zużycia marszrut w ustawieniach zadań (Bonus)
 • Wykorzystanie zarządzania produkcją (Bonus)

Laboratorium: Studium przypadku 1B produkcja procesowa

 • Tworzenie listy zatwierdzonych sprzedawców i ustawianie metody na Tylko Ostrzeżenie (Warning Only) (Bonus)
 • Tworzenie elementów o różnych typach produkcji
 • Tworzenie i aktywacja formuły z wykorzystaniem różnych typów produktów
 • Tworzenie nowych formuł z wersją z form wprowadzanych produktów (Bonus)
 • Korekta, aktualizacja i aktywacja formuł (Bonus)
 • Użycie funkcji skalowalności do tworzenia nowych formuł
 • Tworzenie i aktywacja formuł opartych na procentach (Bonus)
 • Zamiana wykresu zużycia z liniowego na krokowy
 • Ustalanie cen towarów (Bonus)
 • Zmiana kalkulacji ceny i aktualizacja umów handlowych
 • Ustawianie kalkulacji cen towarów
 • Tworzenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (PSDS), rejestrów i przesyłanie plików w ramach zgodności produktów
 • Dodawanie danych sprawozdawczych dla elementów
 • Tworzenie zamówień i drukowanie PSDS
 • Tworzenie i przypisywanie atrybutów partii
 • Tworzenie nowego numeru partii i ręczne przypisywanie atrybutów partii
 • Tworzenie zleceń kontroli jakości i weryfikacja atrybutów partii
 • Wypełnianie rezerwacji partii używając wymaganych atrybutów
 • Ustawianie częściowej widoczności elementu catch weight item
 • Wykorzystanie elementu catch weight item w umowie kupna-sprzedaży
 • Tworzenie atrybutu partii dla elementu potency
 • Modyfikacja i aktywacja kopii formuły elementu potency
 • Ustawianie cen na podstawie atrybutu elementu (Bonus)
 • Zapisywanie atrybutu potency przy odbiorze (Bonus)
 • Raportowanie i bilansowanie zleceń partii (Bonus)

Laboratorium: Studium przypadku 1C Lean manufacturing

 • Tworzenie strumieni wartości
 • Tworzenie nowych modeli ciągłości produkcji
 • Tworzenie działań związanych z produkcją
 • Tworzenie nowych działań związanych z przenoszeniem
 • Dodawanie kolejnych czynności dla zachowania ciągłości produkcji, potwierdzenie i uruchomienie
 • Tworzenie reguł i harmonogramu zadań zgodnie z metodą Kanban
 • Planowanie procesu dla zadań związanych z produkcją i przenoszeniem zgodnie z metodą Kanban
 • Realizacja zamówień poprzez planowanie i produkowanie zgodnie z metodą Kanban (Bonus)

Moduł 3: Wdrażanie planu ogólnego produkcji

 • Konfiguracja i zarządzanie tworzeniem planów ogólnych
 • Planowanie, tworzenie harmonogramów i tworzenie planów zdolności produkcyjnej

Laboratorium: Studium przypadku 2 tworzenie planów ogólnych

 • Utworzenie planowanych zleceń i zmiana typów zleceń
 • Utworzenie wewnętrznej grupy planowania i przypisanie klucza przydziału pozycji
 • Planowanie harmonogramu produkcji z przebiegu tworzenia planu ogólnego (Bonus)

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Konfiguracja i zarządzanie tworzeniem planów ogólnych
 • Planowanie, tworzenie harmonogramów i tworzenie planów zdolności produkcyjnej

Moduł 4: Wdrażanie innych cech produkcyjnych

 • Konfiguracja zarządzania produkcją
 • Konfiguracja zasad kalkulacji kosztów
 • Definiowanie modeli konfiguracji produktu za pomocą konfiguratora produktu (Product Configurator)

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Konfigurować zarządzaniem produkcją,
 • Konfigurować zasadami kalkulacji kosztów,
 • Definiować modele konfiguracji produktu za pomocą konfiguratora produktu (Product Configurator).

Moduł 5: Podwykonawstwo w zakresie wytwarzania produktów

 • Konfiguracja związana z podwykonawstwem
 • Korzystanie z usług podwykonawców

Laboratorium: Studium przypadku 3 Podwykonawstwo

 • Konfiguracja funkcji związanych z podwykonawstwem

Tagi:

Intermediate Microsoft Deweloper Dynamics 365 Padnij! Lecą gadżety Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie