Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 600T00
Konfiguracja i obsługa chmury hybrydowej z wykorzystaniem Microsoft Azure Stack Hub

Co zawiera cena?

2 990 zł nettoOnline

3 290 zł nettoStacjonarne

3 390 zł nettoOnline

3 690 zł nettoStacjonarne

4 290 zł nettoOnline

4 590 zł nettoStacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie SkillPipe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+390 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

Szczegółowe wymagania techniczne dla szkolenia sprawdź tutaj.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów Azure i operatorów Azure Stack Hub, podczas którego uczestnik dowie jak planować, wdrażać, aktualizować i utrzymywać infrastrukturę Azure Stack Hub.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Przygotować się do wdrożenia Azure Stack Hub,
 • Zarządzać certyfikatami infrastruktury dla Azure Stack Hub,
 • Zarządzać rejestracją Azure Stack Hub,
 • Skonfigurować katalog domowy Azure Stack Hub,
 • Utworzyć zasadę usługi dla Azure Stack Hub,
 • Zalecić strategię ciągłości działania i odtwarzania po awarii (BCDR),
 • Zarządzać Azure Stack Hub przy użyciu uprzywilejowanych punktów końcowych,
 • Zarządzać platformą Azure Stack Hub Marketplace,
 • Zaoferować dostawców zasobów App Services i Event Hub.

Wymagania:

Uczestnik szkolenia Azure Stack Hub powinien posiadać wcześniejsze doświadczenie w zakresie systemów operacyjnych, wirtualizacji, infrastruktury chmury, struktur magazynowych i usług sieciowych:

 • Wiedza w zakresie technologii wirtualizacji lokalnej, w tym maszyn wirtualnych i wirtualnych usług sieciowych,
 • Wiedza w zakresie konfiguracji sieci, w tym TCP/IP, systemu nazw domen (DNS), wirtualnych sieci prywatnych (VPN), zapór sieciowych oraz technologii szyfrowania,
 • Wiedza w zakresie koncepcji Active Directory, w tym domen, lasów i kontrolerów domeny.

SZKOLENIE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM, MATERIAŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM


Program szkolenia

Moduł 1: Omówienie Azure Stack Hub

 • Azure Stack Hub
 • Integracja centrów danych
 • Azure Stack Hub PowerShell
 • Pytania kontrolne z zakresu modułu

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać rozwiązania brzegowe i pozbawione połączenia,
 • Opisać architekturę zintegrowanych systemów Azure Stack Hub,
 • Wyjaśnić opcje wdrażania Azure Stack Hub,
 • Określić różnice pomiędzy Azure Stack Hub, Azure Stack HCI i globalnym Azure.

Moduł 2: Dostarczanie usług:

 • Zarządzanie platformą Azure Stack Hub Marketplace
 • Oferowanie dostawcy zasobu App Services
 • Oferowanie dostawcy zasobu Event Hubs
 • Oferowanie usług
 • Zarządzanie wykorzystaniem i rozliczaniem
 • Pytania kontrolne z zakresu modułu

Laboratorium: Zarządzanie ofertami i planami w Azure Stack Hub

Laboratorium: Dodawanie niestandardowych elementów rynkowych przy użyciu Azure Gallery Packager

Laboratorium: Laboratorium opcjonalne: Implementacja SQL Server Resource Provider w Azure Stack Hub

Laboratorium: Walidacja szablonów Azure Resource Manager (ARM) za pomocą Azure Stack Hub

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Utworzyć niestandardowy element w witrynie Azure Stack Hub Marketplace,
 • Wdrożyć i zaktualizować dostawcę zasobu App Services,
 • Zaplanować wdrożenie dostawcy zasobu Event Hubs,
 • Utworzyć subskrypcje użytkowników i zarządzać nimi,
 • Zarządzać wykorzystaniem i rozliczaniem w scenariuszach typu multi-tenant (wielodostępu) i CSP.

Moduł 3: Wdrożenie integracji centrum danych

 • Przygotowanie do wdrożenia Azure Stack Hub
 • Zarządzanie rejestracją Azure Stack Hub
 • Pytania kontrolne z zakresu modułu

Laboratorium:

Laboratorium:

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Przeglądać i pobierać dane o wykorzystaniu przy użyciu interfejsu Usage API,
 • Zalecić strategię rozwiązywania problemów z nazwami,
 • Walidować integrację z dostawcą tożsamości,
 • Walidować certyfikaty,
 • Zalecić tryb rejestracji.

Moduł 4: Zarządzanie tożsamością i dostępem dla Azure Stack Hub

W ramach tego modułu można dowiedzieć się, jak skonfigurować katalog domowy Azure Stack Hub, zarejestrować katalog dzierżawcy-gościa (guest tenant directory) w Azure Stack Hub oraz określić odpowiednią metodę dostępu.

 • Zarządzanie wielodostępem
 • Zarządzanie dostępem
 • Pytania kontrolne z zakresu modułu

Laboratorium: Zarządzanie Service Principals w Azure Stack Hub

Laboratorium: Zarządzanie delegowaniem ofert w Azure Stack Hub

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zarejestrować katalog dzierżawcy-gościa w Azure Stack Hub,
 • Zaktualizować katalog dzierżawcy-gościa,
 • Skonfigurować dostęp w Azure Stack Hub,
 • Stworzyć rolę niestandardową.

Moduł 5: Zarządzanie infrastrukturą Azure Stack Hub

 • Zarządzanie kondycją systemu
 • Azure Monitor w witrynie Azure Stack Hub
 • Planowanie i konfigurowanie ciągłości działania oraz odtwarzania po awarii
 • Zarządzanie pojemnością
 • Aktualizowanie infrastruktury
 • Zarządzać Azure Stack Hub przy użyciu uprzywilejowanych punktów końcowych
 • Pytania kontrolne z zakresu modułu

Laboratorium: Łączenie się z Azure Stack Hub za pomocą PowerShell

Laboratorium: Uzyskiwanie dostępu do uprzywilejowanego punktu końcowego w Azure Stack Hub

Laboratorium: Konfigurowanie i zarządzanie kontami magazynami (Storage Accounts) Azure Stack Hub

Laboratorium: Zarządzanie publicznymi adresami IP w Azure Stack Hub

Laboratorium: Konfigurowanie kopii zapasowej infrastruktury Azure Stack Hub

Laboratorium: Zarządzanie zbieraniem logów (Log Collection) w Azure Stack Hub

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Uwzględnić dostawców zasobów, takich jak Event Hubs,
 • Zarządzać wymianą lub naprawą w terenie,
 • Skonfigurować cele magazynowe (storage targets) dla kopii zapasowych infrastruktury,
 • Zaktualizować Azure Stack Hub,
 • Odblokować sesję wsparcia,
 • Nawiązać połączenie z uprzywilejowanym punktem końcowym,
 • Przeprowadzić diagnostykę systemu za pomocą Test-AzureStack.

Tagi:

Administrator Intermediate Azure Microsoft Padnij! Lecą gadżety

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d x 8 h lekcyjnych
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia