Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 55324 Instalacja, pamięć i obliczenia w Windows Server 2016

Co zawiera cena?

3 390 zł netto *Online

3 790 zł netto *Stacjonarne

4 290 zł netto *Online

4 690 zł netto *Stacjonarne

4 690 zł netto *Online

4 990 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie SkillPipe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+390 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

Szczegółowe wymagania techniczne dla szkolenia sprawdź TUTAJ.


Tagi:

Beginner Active Directory Microsoft Hyper-V Padnij! Lecą gadżety Windows Windows Server

 


Opis szkolenia


MS 55324 to odpowiednik dawnego szkolenia „MOC 20740C - Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”. Ten pięciodniowy kurs przeznaczony jest dla specjalistów z branży IT, którzy posiadają podstawową wiedzę na temat systemu Windows Server. Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, których głównym zadaniem jest zarządzanie pamięcią i obliczeniami za pomocą systemu Windows Server 2016. Takie osoby muszą posiadać wiedzę w zakresie scenariuszy, wymagań oraz opcji pamięci i obliczeń, które dostępne są w rozwiązaniu Windows Server 2016.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Skonfigurować i zainstalować systemu Windows Server 2016.
 • Zarządzać rozwiązaniem Server Core, a także strategią uaktualnień i migracji serwerów.
 • Zrozumieć opcje w zakresie pamięci.
 • Zarządzać formatami tabel partycji.
 • Zarządzać dyskami podstawowymi i dynamicznymi oraz systemami plików.
 • Zarządzać wirtualnymi dyskami twardymi i napędami.
 • Zarządzać dyskami i woluminami.
 • Wybrać odpowiednie rozwiązania w zakresie pamięci dla konkretnego scenariusza oraz zarządzać nimi.
 • Wdrożyć miejsca do magazynowania oraz deduplikację danych.
 • Skonfigurować Microsoft Hyper-V, maszyny wirtualne i kontenery funkcji Hyper-V oraz zarządzać nimi.
 • Skonfigurować technologie odzyskiwania danych po awarii.
 • Zarządzać klastrem pracy awaryjnej maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V oraz konfigurować go.
 • Skonfigurować, zaplanować i wdrożyć funkcję równoważenia obciążenia sieciowego (NLB).
 • Pracować z obrazami wdrażania.

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, uczestnicy muszą posiadać:

 • Podstawową wiedzę na temat zagadnień sieciowych,
 • Wiedzę na temat najważniejszych wskazówek dotyczących zabezpieczeń,
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji usług AD DS,
 • Podstawową wiedzę z zakresu sprzętu serwerowego.

Program szkolenia

Moduł 1: Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i obciążeń

 • Wprowadzenie do systemu Windows Server 2016
 • Przygotowanie i instalacja Server Core
 • Przygotowanie do uaktualnienia i migracji
 • Migracja ról serwera i obciążeń
 • Modele aktywacji systemu Windows Server
 • Ćwiczenia: Instalacja i konfiguracja Server Core
 • Instalacja Server Core
 • Zakończenie zadań poinstalacyjnych w Windows Server 2016 Core
 • Zdalne zarządzanie

Moduł 2: Konfiguracja magazynu lokalnego

 • Zarządzanie dyskami w systemie Windows Server
 • Zarządzanie woluminami w systemie Windows Server
 • Ćwiczenia: Konfiguracja magazynu lokalnego
 • Tworzenie i zarządzanie woluminami
 • Zmiana rozmiaru woluminów
 • Zarządzanie wirtualnymi dyskami twardymi

Moduł 3: Wdrażanie rozwiązań pamięci masowej dla przedsiębiorstw

Moduł wyjaśnia, czym jest bezpośrednio dołączony magazyn (DAS), magazyn dołączony do sieci (NAS) i wirtualna sieć SAN. Omawia ponadto przeznaczenie serwera Microsoft Internet Storage Name Service (iSNS), a także funkcję mostkowania centrów danych oraz wielościeżkowe wejścia/wyjścia (MPIO). Dodatkowo moduł dokonuje porównania rozwiązań Fibre Channel, Internet Small Computer System Interface (iSCSI) i Fibre Channel Over Ethernet (FCoE), a także opisuje jak skonfigurować udostępnianie w Windows Server 2016.

 • Wprowadzenie do rozwiązań DAS, NAS i SAN
 • Porównanie Fibre Channel, iSCSI i Fibre Channel over Ethernet
 • Zapoznanie z iSNS, DCB i MPIO
 • Konfiguracja udostępniania w systemie Windows Server 2016
 • Ćwiczenia: Planowanie i konfiguracja technologii i komponentów pamięci
 • Planowanie potrzeb w zakresie pamięci
 • Konfiguracja magazynu iSCSI
 • Konfiguracja i zarządzanie infrastrukturą udostępniania

Moduł 4: Wdrażanie miejsc do magazynowania oraz deduplikacji danych

 • Wdrażanie miejsc do magazynowania
 • Zarządzanie miejscami do magazynowania
 • Wdrażanie deduplikacji danych
 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie miejsc do magazynowania
 • Tworzenie miejsca do magazynowania
 • Uruchamianie i konfiguracja obsługi warstw pamięci
 • Ćwiczenie 2: Wdrażanie deduplikacji danych
 • Instalacja usługi deduplikacji danych
 • Konfiguracja usługi deduplikacji danych

Moduł 5: Instalacja i konfiguracja funkcji Hyper-V i maszyn wirtualnych

 • Wprowadzenie do funkcji Hyper-V
 • Instalacja funkcji Hyper-V
 • Konfiguracja pamięci na serwerach hosta funkcji Hyper-V
 • Konfiguracja sieci na serwerach hosta funkcji Hyper-V
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi
 • Ćwiczenia: Instalacja i konfiguracja funkcji Hyper-V
 • Weryfikacja instalacji roli serwera funkcji Hyper-V
 • Konfiguracja sieci funkcji Hyper-V
 • Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych
 • Uruchamianie wirtualizacji zagnieżdżonej dla maszyny wirtualnej

Moduł 6: Wdrażanie i zarządzanie kontenerami systemu Windows i funkcji Hyper-V

 • Wprowadzenie do kontenerów w systemie Windows Server 2016
 • Przygotowanie do pracy z kontenerami
 • Instalacja, konfiguracja i zarządzanie kontenerami za pomocą narzędzia Docker
 • Ćwiczenia: Instalacja i konfiguracja kontenerów
 • Instalacja Docker Enterprise Edition dla Windows Server 2016
 • Instalacja i konfiguracja kontenera IIS

Moduł 7: Wprowadzenie do kwestii wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii

 • Określanie poziomów dostępności
 • Planowanie rozwiązań w zakresie wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii z wykorzystaniem maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przy użyciu funkcji Windows Server Backup
 • Wysoka dostępność z wykorzystaniem klastra pracy awaryjnej w Windows Server 2016
 • Ćwiczenia: Planowanie i wdrażanie rozwiązania wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii
 • Określanie odpowiedniego rozwiązania w zakresie wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii
 • Wdrażanie migracji pamięci
 • Konfiguracja funkcji Hyper-V Replica

Moduł 8: Wdrażanie klastra pracy awaryjnej

 • Planowanie klastra pracy awaryjnej
 • Tworzenie i konfiguracja nowego klastra pracy awaryjnej
 • Utrzymywanie klastra pracy awaryjnej
 • Rozwiązywanie problemów z klastrem pracy awaryjnej
 • Wdrażanie rozwiązania wysokiej dostępności dzięki rozciągniętym klastrom
 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie klastra pracy awaryjnej
 • Tworzenie klastra pracy awaryjnej
 • Sprawdzanie ustawień kworum i dodawanie węzła
 • Ćwiczenie 2: Zarządzanie klastrem pracy awaryjnej
 • Wykluczanie węzła i weryfikacja ustawień kworum
 • Przeniesienie kworum z monitora dysku do monitora udostępniania plików i zdefiniowanie głosowania węzłów
 • Weryfikacja wysokiej dostępności

Moduł 9: Wdrażanie klastra pracy awaryjnej z funkcją Hyper-V systemu Windows Server 2016

 • Wprowadzenie do integracji Hyper-V Server 2016 z klastrem pracy awaryjnej
 • Wdrażanie maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na klastrach pracy awaryjnej
 • Kluczowe funkcje maszyn wirtualnych w środowisku klastrowym
 • Ćwiczenia: Wdrażanie klastra pracy awaryjnej z funkcją Hyper-V systemu Windows Server 2016
 • Konfiguracja środowiska wirtualnego
 • Konfiguracja klastra pracy awaryjnej dla funkcji Hyper-V
 • Konfiguracja maszyny wirtualnej o wysokiej dostępności

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zintegrować i wdrożyć narzędzie Hyper-V Server z klastrem pracy awaryjnej
 • Skonfigurować środowisko wirtualne, w tym klaster pracy awaryjnej dla funkcji Hyper-V
 • Zrozumieć i być w stanie wdrożyć maszyny wirtualne o wysokiej dostępności

Moduł 10: Wdrażanie równoważenia obciążenia sieciowego (NLB)

 • Wprowadzenie do równoważenia obciążenia sieciowego
 • Konfiguracja klastra równoważenia obciążenia sieciowego
 • Planowanie wdrożenia równoważenia obciążenia sieciowego
 • Ćwiczenia: Wdrażanie równoważenia obciążenia sieciowego
 • Wdrażanie klastra równoważenia obciążenia sieciowego
 • Konfiguracja i zarządzanie klastrem równoważenia obciążenia sieciowego
 • Walidacja wysokiej dostępności klastra równoważenia obciążenia sieciowego

Moduł 11: Tworzenie i zarządzanie obrazami wdrażania

 • Wprowadzenie do obrazów wdrażania
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami wdrażania za pomocą narzędzia MDT
 • Środowiska maszyn wirtualnych dostosowane do różnych obciążeń roboczych
 • Ćwiczenia: Wykorzystanie narzędzia MDT do wdrożenia Windows Server 2016
 • Konfiguracja narzędzia MDT
 • Tworzenie i wdrażanie obrazu

Moduł 12: Zarządzanie, monitorowanie i utrzymywanie instalacji maszyn wirtualnych

 • Wprowadzenie do usługi WSUS i opcje wdrażania
 • Proces zarządzania aktualizacjami za pomocą usługi WSUS
 • Wprowadzenie do rozszerzenia DSC programu PowerShell
 • Przegląd narzędzi do monitorowania systemu Windows Server 2016
 • Korzystanie z monitora wydajności
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń
 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie usługi WSUS oraz aktualizacji
 • Wdrażanie usługi WSUS
 • Konfiguracja ustawień aktualizacji
 • Zatwierdzanie i wdrażanie aktualizacji za pomocą usługi WSUS
 • Ćwiczenie 2: Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z systemem Windows Server 2016
 • Ustanowienie bazowego poziomu wydajności
 • Identyfikacja źródła problemu z wydajnością
 • Wyświetlanie i konfigurowanie scentralizowanych dzienników zdarzeń

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wdrożyć usługę WSUS i skonfigurować ustawienia aktualizacji
 • Zatwierdzić i wdrożyć aktualizacje za pomocą usługi WSUS
 • Ustanowić bazowy poziom wydajności
 • Wyświetlać i konfigurować scentralizowane dzienniki zdarzeń

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d x 8 h lekcyjnych
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie