Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 55337
Wstęp do programowania

Co zawiera cena?

3 390 zł netto *Online

3 790 zł netto *Stacjonarne

4 290 zł netto *Online

4 690 zł netto *Stacjonarne

4 690 zł netto *Online

4 990 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie SkillPipe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!


Tagi:

Beginner Microsoft Student Programowanie Padnij! Lecą gadżety

 


Opis szkolenia


MS 55337 to odpowiednik dawnego kursu „MOC 10975AC - Introduction to Programming”. Szkolenie to przeznaczone jest dla osób stawiających pierwsze kroki w tworzeniu oprogramowania, które chcą lub muszą zrozumieć podstawy programowania i koncepcji programowania obiektowego. Zazwyczaj będą to uczniowie szkół średnich, studenci szkół policealnych lub osoby zmieniające zawód, bez wcześniejszego doświadczenia w programowaniu. Takie osoby mogą być zainteresowane zdobyciem podstawowej wiedzy w zakresie programowania przed przystąpieniem do bardziej zaawansowanych kursów, np. kursu „Programowanie w C#”. Szkolenie kładzie nacisk na podstawowe pojęcia programistyczne, takie jak pamięć komputerowa, typy danych, struktury decyzji i powtarzanie za pomocą pętli. Kurs obejmuje również wprowadzenie do programowania obiektowego obejmujące klasy, hermetyzację, dziedziczenie i polimorfizm. Wśród omawianych kwestii jest również obsługa wyjątków, bezpieczeństwo aplikacji, a także wydajność i zarządzanie pamięcią.

Niniejszy pięciodniowy kurs pozwala poznać podstawy programowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2022 oraz języków programowania Visual C# i Visual Basic.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Wyjaśnić podstawowe kwestie związane z programowaniem, takie jak przechowywanie i przetwarzanie danych komputerowych.
 • Opisać systemy liczbowe używane w informatyce, np. binarne.
 • Tworzyć i używać zmiennych i stałych w programach.
 • Wyjaśnić, jak tworzyć i używać funkcji w programie.
 • Tworzyć i wykorzystywać struktury decyzji w programie komputerowym.
 • Tworzyć i wykorzystywać powtórzenia (pętle) w programie komputerowym.
 • Wyjaśnić, czym jest pseudokod i określić jego rolę w programowaniu.
 • Wyjaśnić podstawowe struktury danych komputera, np. tablice, listy, stosy, kolejki.
 • Wdrażać koncepcje programowania obiektowego.
 • Tworzyć i wykorzystywać klasy w programie komputerowym.
 • Stosować hermetyzację, dziedziczenie i polimorfizm.
 • Opisać bibliotekę klas bazowych (BCL) w .NET Framework.
 • Wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem aplikacji.
 • Stosować proste wejścia/wyjścia w programie komputerowym.
 • Zidentyfikować błędy aplikacji i wyjaśnić, jak debugować aplikację i obsługiwać błędy.
 • Określić uwarunkowania wydajnościowe dla aplikacji.

Wymagania:

Uczestnictwo w kursie nie wymaga posiadania wcześniejszego doświadczenia w programowaniu.


Program szkolenia

Moduł 1: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami programistycznymi

 • Przechowywanie i przetwarzanie danych komputerowych
 • Rodzaje aplikacji
 • Cykl życia aplikacji
 • Kompilacja kodu
 • Ćwiczenia: Myśleć jak komputer
 • Opisanie koncepcji przechowywania i przetwarzania danych komputerowych
 • Opisanie rodzajów aplikacji
 • Opisanie cyklu życia aplikacji
 • Opisanie kompilacji kodu

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wyjaśnić podstawowe kwestie związane z programowaniem, takie jak przechowywanie i przetwarzanie danych komputerowych.
 • Opisać systemy liczbowe używane w informatyce, np. binarne.
 • Tworzyć i używać zmiennych i stałych w programach.
 • Wyjaśnić, jak tworzyć i używać funkcji w programie.
 • Tworzyć i wykorzystywać struktury decyzji w programie komputerowym.
 • Tworzyć i wykorzystywać powtórzenia (pętle) w programie komputerowym.

Moduł 2: Podstawowe pojęcia dotyczące języka programowania

 • Składnia
 • Typy danych
 • Zmienne i stałe
 • Ćwiczenia: Praca z typami danych
 • Zdefiniowanie składni
 • Opisanie różnych rodzajów danych podstawowych używanych w programach
 • Deklarowanie i używanie zmiennych i stałych w programie komputerowym

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zdefiniować składnię
 • Opisać różne rodzajów danych podstawowych używanych w programach
 • Deklarować i używać zmiennych i stałych w programie komputerowym

Moduł 3: Przebieg programu

 • Wprowadzenie do koncepcji programowania strukturowego
 • Wprowadzenie do rozgałęziania
 • Wykorzystanie funkcji
 • Używanie struktur decyzji
 • Wprowadzanie powtórzeń
 • Ćwiczenia: Tworzenie funkcji, decyzji i pętli
 • Wyjaśnienie programowania strukturowego
 • Tworzenie i stosowanie funkcji we własnym kodzie
 • Tworzenie i stosowanie struktur decyzji
 • Tworzenie i wykorzystywanie struktur pętlowych

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wyjaśnić, czym jest programowanie strukturowe
 • Tworzyć i stosować funkcje we własnym kodzie
 • Tworzyć i stosować struktury decyzji
 • Tworzyć i wykorzystywać struktury pętlowe

Moduł 4: Algorytmy i struktury danych

 • Stosowanie pseudokodu
 • Przykłady algorytmów
 • Wprowadzenie do struktur danych
 • Ćwiczenia: Praca z algorytmami i strukturą danych
 • Tworzenie pseudokodu na bazie informacji o problemie
 • Tworzenie algorytmów
 • Przekład pseudokodu na kod programistyczny
 • Tworzenie prostych algorytmów w kodzie
 • Tworzenie struktur danych do przechowywania danych

Moduł 5: Obsługa błędów i debugowanie

 • Wprowadzenie do błędów programów
 • Wprowadzenie do strukturalnej obsługi błędów
 • Wprowadzenie do debugowania
 • Ćwiczenia: Wdrożenie debugowania i obsługi błędów
 • Wdrożenie obsługi wyjątków strukturalnych
 • Debugowanie aplikacji za pomocą Visual Studio 2022

Moduł 6: Wprowadzenie do programowania obiektowego

 • Wprowadzenie do struktur złożonych
 • Wprowadzenie do struktur
 • Wprowadzenie do klas
 • Wprowadzenie do hermetyzacji
 • Ćwiczenia: Wdrażanie złożonych struktur danych
 • Tworzenie i stosowanie typów struktur
 • Tworzenie i używanie podstawowych plików klasy
 • Wybieranie struktur lub klas w zależności od potrzeby

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Tworzyć i stosować typy struktur
 • Tworzyć i stosować podstawowe pliki klasy
 • Wybierać struktury lub klasy w zależności od potrzeby

Moduł 7: Programowanie obiektowe - ciąg dalszy

 • Wprowadzenie do dziedziczenia
 • Wprowadzenie do polimorfizmu
 • Wprowadzenie do .NET i biblioteki klas bazowych
 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie dziedziczenia
 • Wdrażanie dziedziczenia
 • Ćwiczenie 2: Wdrażanie polimorfizmu
 • Wykorzystanie dziedziczenia w programowaniu obiektowym
 • Implementacja polimorfizmu w klasach
 • Opisywanie budowy biblioteki klas bazowych
 • Wyszukiwanie informacji o klasie z wykorzystaniem przeglądarki obiektów

Moduł 8: Wprowadzenie do bezpieczeństwa aplikacji

 • Uwierzytelnianie i autoryzacja
 • Uprawnienia do kodu na komputerach
 • Wprowadzenie do podpisywania kodu

Moduł 9: Podstawy programowania wejść/wyjść

 • Operacje wejścia/wyjścia na konsoli
 • Operacje wejścia/wyjścia na pliku
 • Ćwiczenia: Podstawy programowania wejść/wyjść
 • Odczyt danych wejściowych z konsoli
 • Wyjście danych do konsoli
 • Odczyt i zapis plików tekstowych

Moduł 10: Podstawy programowania wejść/wyjść

 • Typy wartości a typy odwołań
 • Konwersja typów
 • Odśmiecanie pamięci
 • Ćwiczenia: Używanie typów wartości i typów odwołań
 • Poprawna implementacja typów wartości i typów odwołań w aplikacji
 • Konwersja pomiędzy typami wartości a typami odwołań
 • Wykorzystanie odśmiecania pamięci

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d x 8 h lekcyjnych
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie