Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 55341 Instalacja, pamięć i obliczenia w Windows Server

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 20740; MS 55324, MS 55376; MS 55382

Co zawiera cena?

3 890 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 490 zł netto *Online

4 990 zł netto *Stacjonarne

5 190 zł netto *Online

5 690 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Ten pięciodniowy kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla specjalistów IT posiadających pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server. Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie pamięcią masową i obliczeniami przy użyciu systemu Windows Server i którzy muszą posiadać wiedzę na temat scenariuszy, wymagań oraz opcji w zakresie obliczeń i pamięci masowej dostępnych w systemie Windows Server.

Mimo iż kurs i powiązane z nim ćwiczenia przygotowano z myślą o systemie Windows Server 2022, zdobyte umiejętności pozwolą również na pracę ze starszymi rozwiązaniami - Server 2016 i Server 2019.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Przygotować i zainstalować system Windows Server oraz zaplanować strategię uaktualnień i migracji serwera,
 • Opisać różne opcje przechowywania, w tym formaty tabel partycji, dyski podstawowe i dynamiczne, systemy plików, wirtualne dyski twarde i napędy, a także wyjaśnić, jak zarządzać dyskami i woluminami,
 • Opisać rozwiązania pamięci masowej dla przedsiębiorstw i wybrać rozwiązanie odpowiednie do danej sytuacji,
 • Wdrażać funkcje miejsca do magazynowania i deduplikacja danych oraz zarządzać nimi,
 • Zainstalować i skonfigurować Microsoft Hyper-V oraz skonfigurować maszyny wirtualne,
 • Wdrażać, konfigurować i zarządzać kontenerami Windows i Hyper-V,
 • Opisać technologie wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii dostępne w systemie Windows Server,
 • Zaplanować i stworzyć klaster pracy awaryjnej oraz zarządzać nim,
 • Wdrożyć klaster pracy awaryjnej dla maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V,
 • Skonfigurować klaster równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) oraz zaplanować implementację rozwiązania NLB,
 • Tworzyć obrazy wdrożeniowe i zarządzać nimi,
 • Zarządzać instalacjami maszyn wirtualnych, a także monitorować i utrzymywać je.

Prerequisites

Before attending this course, students must have:

 • A basic understanding of networking fundamentals,
 • An awareness and understanding of security best practices,
 • An understanding of basic Active Directory concepts,
 • Basic knowledge of server hardware,
 • Experience supporting and configuring Windows client operating systems such as Windows 10 or Windows 11.

Program szkolenia

Moduł 1: Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i obciążeń

 • Wprowadzenie do systemu Windows Server
 • Przygotowanie i instalacja Server Core
 • Przygotowanie do uaktualnienia i migracji
 • Migracja ról serwera i obciążeń
 • Modele aktywacji systemu Windows Server
 • Ćwiczenia: Instalacja i konfiguracja Windows Server

Moduł 2: Konfiguracja magazynu lokalnego

 • Zarządzanie dyskami w systemie Windows Server
 • Zarządzanie woluminami w systemie Windows Server
 • Ćwiczenia: Konfiguracja magazynu lokalnego
  • Tworzenie i zarządzanie woluminami
  • Zmiana rozmiaru woluminów
  • Zarządzanie wirtualnymi dyskami twardymi

Moduł 3: Wdrażanie rozwiązań pamięci masowej dla przedsiębiorstw

 • Wprowadzenie do rozwiązań DAS, NAS i SAN
 • Porównanie Fibre Channel, iSCSI i Fibre Channel over Ethernet
 • Zapoznanie z iSNS, DCB i MPIO
 • Konfiguracja udostępniania w systemie Windows Server
 • Ćwiczenia: Planowanie i konfiguracja technologii i komponentów pamięci
  • Planowanie potrzeb w zakresie pamięci
  • Konfiguracja magazynu iSCSI
  • Konfiguracja i zarządzanie infrastrukturą udostępniania

Moduł 4: Wdrażanie miejsc do magazynowania oraz deduplikacji danych

 • Wdrażanie miejsc do magazynowania
 • Zarządzanie miejscami do magazynowania
 • Wdrażanie deduplikacji danych
 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie miejsc do magazynowania
  • Tworzenie miejsca do magazynowania
 • Ćwiczenie 2: Wdrażanie deduplikacji danych
  • Instalacja usługi deduplikacji danych
  • Konfiguracja usługi deduplikacji danych

Moduł 5: Instalacja i konfiguracja funkcji Hyper-V i maszyn wirtualnych

 • Wprowadzenie do funkcji Hyper-V
 • Instalacja funkcji Hyper-V
 • Konfiguracja pamięci na serwerach hosta funkcji Hyper-V
 • Konfiguracja sieci na serwerach hosta funkcji Hyper-V
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi
 • Ćwiczenia: Instalacja i konfiguracja funkcji Hyper-V
  • Weryfikacja instalacji roli serwera funkcji Hyper-V
  • Konfiguracja sieci funkcji Hyper-V
  • Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych
  • Uruchamianie wirtualizacji zagnieżdżonej dla maszyny wirtualnej
  • Zarządzanie maszynami wirtualnymi funkcji Hyper-V.

Moduł 6: Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi

 • Wprowadzenie do kontenerów w systemie Windows Server
 • Wdrażanie kontenerów systemu Windows Server i funkcji Hyper-V
 • Instalacja, konfiguracja i zarządzanie kontenerami za pomocą narzędzia Docker
 • Ćwiczenia: Instalacja i konfiguracja kontenerów
  • Instalowanie i konfigurowanie kontenerów systemu Windows Server za pomocą programu Windows PowerShell
  • Wdrażanie kontenerów za pomocą narzędzia Docker

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać kontenery stosowane w systemie Windows Server,
 • Wyjaśnić, jak wdrażać kontenery,
 • Wyjaśnić, jak instalować, konfigurować i zarządzać kontenerami za pomocą narzędzia Docker.

Moduł 7: Wysoka dostępność i odzyskiwanie danych po awarii

 • Określanie poziomów dostępności
 • Planowanie rozwiązań w zakresie wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii z wykorzystaniem maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przy użyciu funkcji Windows Server Backup
 • Wysoka dostępność z wykorzystaniem klastra pracy awaryjnej w Windows Server
 • Ćwiczenia: Planowanie i wdrażanie rozwiązania wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii
  • Określanie odpowiedniego rozwiązania w zakresie wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii
  • Wdrażanie migracji pamięci
  • Konfiguracja funkcji Hyper-V Replica

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Określić poziomy dostępności,
 • Planować rozwiązania w zakresie wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii z wykorzystaniem maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V,
 • Tworzyć kopie zapasowe i przywracać dane przy użyciu funkcji Windows Server Backup,
 • Opisać kwestię wysokiej dostępności z wykorzystaniem klastra pracy awaryjnej w Windows Server.

Moduł 8: Wdrażanie klastra pracy awaryjnej

 • Planowanie klastra pracy awaryjnej
 • Tworzenie i konfiguracja nowego klastra pracy awaryjnej
 • Utrzymywanie klastra pracy awaryjnej
 • Rozwiązywanie problemów z klastrem pracy awaryjnej
 • Wdrażanie rozwiązania wysokiej dostępności dzięki rozciągniętym klastrom
 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie klastra pracy awaryjnej
  • Tworzenie klastra pracy awaryjnej
  • Sprawdzanie ustawień kworum i dodawanie węzła
 • Ćwiczenie 2: Zarządzanie klastrem pracy awaryjnej
  • Wykluczanie węzła i weryfikacja ustawień kworum
  • Przeniesienie kworum z monitora dysku do monitora udostępniania plików i zdefiniowanie głosowania węzłów
  • Weryfikacja wysokiej dostępności

Moduł 9: Implementacja klastrów pracy awaryjnej z funkcją Hyper-V systemu Windows Server

 • Wprowadzenie do integracji funkcji Hyper-V z klastrem pracy awaryjnej
 • Wdrażanie maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na klastrach pracy awaryjnej
 • Kluczowe funkcje maszyn wirtualnych w środowisku klastrowym
 • Ćwiczenia: Implementacja klastrów pracy awaryjnej z funkcją Hyper-V systemu Windows Server
  • Konfiguracja magazynu iSCSI
  • Konfiguracja klastra pracy awaryjnej dla funkcji Hyper-V
  • Konfiguracja maszyny wirtualnej o wysokiej dostępności

Moduł 10: Wdrażanie równoważenia obciążenia sieciowego (NLB)

 • Wprowadzenie do równoważenia obciążenia sieciowego
 • Konfiguracja klastra równoważenia obciążenia sieciowego
 • Planowanie wdrożenia równoważenia obciążenia sieciowego
 • Ćwiczenia: Wdrażanie równoważenia obciążenia sieciowego
  • Wdrażanie klastra równoważenia obciążenia sieciowego
  • Konfiguracja i zarządzanie klastrem równoważenia obciążenia sieciowego
  • Walidacja wysokiej dostępności klastra równoważenia obciążenia sieciowego

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wyjaśnić, czym jest równoważenie obciążenia sieciowego,
 • Skonfigurować klaster równoważenia obciążenia sieciowego,
 • Wyjaśnić, jak zaplanować wdrożenie równoważenia obciążenia sieciowego.

Moduł 11: Tworzenie i zarządzanie obrazami wdrażania

 • Wprowadzenie do obrazów wdrażania
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami wdrażania za pomocą narzędzia MDT
 • Środowiska maszyn wirtualnych dostosowane do różnych obciążeń roboczych
 • Ćwiczenia: Wykorzystanie narzędzia MDT do wdrożenia Windows Server
  • Konfiguracja narzędzia MDT
  • Tworzenie i wdrażanie obrazu

Moduł 12: Zarządzanie, monitorowanie i utrzymywanie instalacji maszyn wirtualnych

 • Wprowadzenie do usługi WSUS i opcje wdrażania
 • Proces zarządzania aktualizacjami za pomocą usługi WSUS
 • Wprowadzenie do rozszerzenia DSC programu PowerShell
 • Przegląd narzędzi do monitorowania systemu Windows Server
 • Korzystanie z monitora wydajności
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń
 • Ćwiczenie 1: Wdrażanie usługi WSUS oraz aktualizacji
  • Wdrażanie usługi WSUS
  • Konfiguracja ustawień aktualizacji
  • Zatwierdzanie i wdrażanie aktualizacji za pomocą usługi WSUS
 • Ćwiczenie 2: Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z systemem Windows Server
  • Ustanowienie bazowego poziomu wydajności
  • Identyfikacja źródła problemu z wydajnością
  • Wyświetlanie i konfigurowanie scentralizowanych dzienników zdarzeń
  • Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wyjaśnić, jaki jest cel usługi WSUS oraz przedstawić wymagania niezbędne do jej wdrożenia,
 • Zarządzać procesem aktualizacji za pomocą usługi WSUS,
 • Opisać cel i zalety rozszerzenia DSC programu PowerShell,
 • Opisać narzędzia do monitorowania dostępne w systemie Windows Server,
 • Korzystać z monitora wydajności,
 • Zarządzać dziennikami zdarzeń.

Tagi:

Beginner Microsoft Hyper-V Padnij! Lecą gadżety Windows Server

 


Najbliższe terminy:

16 października 2023 r. - Online

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie