Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 55344 Tożsamość w Windows Server

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 20742; MS 55351, MS 55378

Co zawiera cena?

3 890 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 490 zł netto *Online

4 990 zł netto *Stacjonarne

5 190 zł netto *Online

5 690 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

Kup w pakiecie i zyskaj!

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!


Tagi:

Active Directory Microsoft Hyper-V Dostępne w Pakiecie Padnij! Lecą gadżety PowerShell Windows Windows Server

 


Opis szkolenia


Kurs MS 55344 - Tożsamość w Windows Server to wersja szkolenia 20742B dostępna w usłudze Community Courseware. Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora uczy specjalistów IT, jak implementować i konfigurować usługi domenowe Active Directory (AD DS) w środowisku rozproszonym, a także jak wdrażać zasady grupy, jak wykonywać kopie zapasowe i przywracać dane oraz jak monitorować i rozwiązywać problemy z usługą Active Directory, które mogą wystąpić w systemie Windows Server.

Kursanci zapoznają się ponadto ze sposobem wdrażania innych ról serwera Active Directory, w tym usług federacyjnych Active Directory (AD FS) oraz usług certyfikatów Active Directory (AD CS). Mimo iż kurs i powiązane z nim ćwiczenia przygotowano z myślą o systemie Windows Server 2022, zdobyte umiejętności pozwolą również na pracę ze starszymi rozwiązaniami - Server 2016 i Server 2019.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Instalować i konfigurować kontrolery domeny,
 • Zarządzać obiektami w usługach AD DS za pomocą narzędzi graficznych i programu Windows PowerShell,
 • Implementować AD DS w złożonych środowiskach,
 • Wdrażać usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS) oraz zarządzać nimi,
 • Implementować lokacje usług AD DS oraz konfigurować replikację i zarządzać nią,
 • Implementować obiekty zasad grupy (GPO) i zarządzać nimi,
 • Zarządzać ustawieniami użytkownika za pomocą obiektów zasad grupy,
 • Zabezpieczyć AD DS i konta użytkowników,
 • Wdrożyć hierarchię weryfikatorów certyfikacji (CA) i zarządzać nią za pomocą usług AD CS,
 • Wdrażać certyfikaty i zarządzać nimi,
 • Implementować usługi AD FS,
 • Ustanawiać synchronizację pomiędzy usługami AD DS a Azure AD,
 • Monitorować, rozwiązywać problemy i ustanawiać ciągłość biznesową dla usług AD DS.

Wymagania

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, uczestnicy muszą posiadać:

 • Doświadczenie w pracy z technologiami Active Directory w Windows Server 2012 lub Windows Server 2016,
 • Doświadczenie w pracy i konfiguracji Windows Server 2012 lub Windows Server 2016,
 • Zrozumienie i doświadczenie w podstawowych technologiach sieciowych, takich jak adresacja IP, rozpoznawanie nazw i DHCP,
 • Doświadczenie w pracy z wirtualizacją i Hyper-V,
 • Podstawową znajomość PowerShell.

Program szkolenia

Moduł 1: Instalowanie i konfigurowanie kontrolerów domeny

 • Omówienie usług AD DS
 • Omówienie kontrolerów domeny AD DS
 • Wdrażanie kontrolera domeny
 • Ćwiczenia: Wdrażanie usług AD DS i zarządzanie nimi
  • Wdrażanie AD DS
  • Wdrażanie kontrolerów domeny poprzez ich klonowanie
  • Administrowanie usługami AD DS

Moduł 2: Zarządzanie obiektami w usługach AD DS

 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zarządzanie grupami w usługach AD DS
 • Zarządzanie obiektami komputerowymi w usługach AD DS
 • Korzystanie z programu Windows PowerShell do administrowania usługami AD DS
 • Wdrażanie i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi
 • Ćwiczenie 1: Zarządzanie obiektami w usługach AD DS
  • Tworzenie grup w usługach AD DS i zarządzanie nimi
  • Tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników w usługach AD DS
  • Zarządzanie obiektami komputerowymi w usługach AD DS
 • Ćwiczenie 2: Administrowanie usługami AD DS
  • Delegowanie administracji jednostkom organizacyjnym
  • Tworzenie i modyfikowanie obiektów AD DS za pomocą programu Windows PowerShell

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zarządzać kontami użytkowników w usługach AD DS,
 • Zarządzać grupami w usługach AD DS,
 • Zarządzać obiektami komputerowymi w usługach AD DS,
 • Korzystać z programu Windows PowerShell do administrowania usługami AD DS,
 • Tworzyć jednostki organizacyjne i zarządzać nimi,
 • Zarządzać usługami AD DS.

Moduł 3: Zarządzanie zaawansowaną infrastrukturą AD DS

 • Niniejszy moduł opisuje, jak zaplanować i przeprowadzić wdrożenie usług AD DS obejmujących wiele domen i lasów.
 • Omówienie implementacji zaawansowanych usług AD DS
 • Wdrażanie rozproszonego środowiska AD DS
 • Konfigurowanie relacji zaufania AD DS
 • Ćwiczenia: Zarządzanie domeną i relacjami zaufaniem w usługach AD DS
  • Wdrażanie relacji zaufania lasu
  • Implementacja poddomen w usługach AD DS

Moduł 4: Implementowanie lokacji usług AD DS oraz konfigurowanie replikacji i zarządzanie nią

 • Omówienie replikacji usług domenowych usługi Active Directory
 • Konfiguracja lokacji usług AD DS
 • Konfiguracja i monitorowanie replikacji usług domenowych usługi Active Directory
 • Ćwiczenia: Implementowanie lokacji usług AD DS i replikacji
  • Zmiana domyślnej lokacji usług
  • Tworzenie dodatkowych lokacji usług i podsieci
  • Konfiguracja replikacji usług domenowych usługi Active Directory
  • Monitorowanie replikacji usług domenowych usługi Active Directory oraz rozwiązywanie związanych z nią problemów

Moduł 5: Wdrażanie zasad grupy

 • Omówienie zasad grupy
 • Wdrażanie obiektów zasad grupy i zarządzanie nimi
 • Zakres zasad grupy i przetwarzanie zasad grupy
 • Rozwiązywanie problemów z zastosowaniem obiektów zasad grupy
 • Ćwiczenie 1: Implementacja infrastruktury zasad grupy
  • Tworzenie i konfigurowanie obiektów zasad grupy
  • Zarządzanie zakresem obiektów zasad grupy
 • Ćwiczenie 2: Rozwiązywanie problemów z infrastrukturą zasad grupy
  • Weryfikacja wdrożenia obiektów zasad grupy
   • Rozwiązywanie problemów z obiektami zasad grupy

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wyjaśnić, czym są zasady grupy,
 • Wdrażać obiekty zasad grupy i zarządzać nimi,
 • Opisać zakres zasad grupy i zasady przetwarzania zasad grupy,
 • Rozwiązywać problemy związane z zastosowaniem obiektów zasad grupy.

Moduł 6: Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy

 • Wdrażanie szablonów administracyjnych
 • Konfigurowanie przekierowywania folderów, instalacji oprogramowania i skryptów
 • Konfigurowanie preferencji zasad grupy
 • Ćwiczenia: Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą obiektów zasad grupy
  • Korzystanie z szablonów administracyjnych do zarządzania ustawieniami użytkownika
  • Implementacja ustawień za pomocą obiektów zasad grupy
  • Konfiguracja przekierowania folderu
  • Planowanie zasad grupy (opcjonalne)

Moduł 7: Zabezpieczanie usług domenowych Active Directory

 • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
 • Wdrażanie mechanizmów bezpieczeństwa konta
 • Wdrażanie inspekcji uwierzytelniania
 • Konfigurowanie zarządzanych kont usług
 • Ćwiczenia: Zabezpieczanie usług AD DS
  • Ustanawianie polityki bezpieczeństwa dla kont, haseł oraz grup administracyjnych
  • Wdrażanie i konfigurowanie kontrolera RODC
  • Tworzenie i kojarzenie grupy zarządzanych kont usługi

Moduł 8: Wdrażanie usług AD CS i zarządzanie nimi

 • Wdrażanie weryfikatorów certyfikacji
 • Zarządzanie weryfikatorami certyfikacji
 • Rozwiązywanie problemów i utrzymanie weryfikatorów certyfikacji
 • Ćwiczenia: Wdrażanie i konfigurowanie dwustopniowej hierarchii weryfikatorów certyfikacji
  • Wdrażanie głównego weryfikatora certyfikacji offline
  • Wdrażanie podrzędnego firmowego weryfikatora certyfikacji

Moduł 9: Wdrażanie certyfikatów i zarządzanie nimi

 • Wdrażanie szablonów certyfikatów i zarządzanie nimi
 • Zarządzanie wdrażaniem, unieważnianiem i odzyskiwaniem certyfikatów
 • Korzystanie z certyfikatów w środowisku biznesowym
 • Wdrażanie i zarządzanie kartami inteligentnymi
 • Ćwiczenia: Wdrażanie i używanie certyfikatów
  • Konfigurowanie szablonów certyfikatów
  • Rejestrowanie i wykorzystywanie certyfikatów
  • Konfigurowanie i wdrażanie odzyskiwania kluczy

Moduł 10: Wdrażanie i administrowanie usługami AD FS

 • Omówienie usług AD FS
 • Wymagania i planowanie w zakresie usług AD FS
 • Wdrażanie i konfigurowanie usług AD FS
 • Omówienie serwera proxy aplikacji sieci Web
 • Ćwiczenia: Wdrażanie usług AD FS
  • Konfiguracja wymagań wstępnych dla usług AD FS
  • Instalacja i konfigurowanie usług AD FS
  • Konfiguracja wewnętrznej aplikacji dla usługi AD
  • Konfigurowanie usług AD FS dla kontrahentów federacyjnych

Moduł 11: Wdrażanie i administrowanie usługi AD RMS

 • Omówienie usługi AD RMS
 • Wdrażanie infrastruktury dla usługi AD RMS oraz zarządzanie nią
 • Konfigurowanie ochrony zawartości dla usługi AD RMS
 • Ćwiczenia: Wdrażanie infrastruktury dla usługi AD RMS
  • Instalacja i konfigurowanie usługi AD RMS
  • Konfigurowanie szablonów usługi AD RMS
  • Wykorzystanie usługi AD RMS w pracy z klientami

Moduł 12: Wdrożenie synchronizacji usług AD DS z Microsoft Azure AD

 • Planowanie i przygotowanie do synchronizacji katalogów
 • Wdrażanie synchronizacji katalogów przy użyciu Azure AD Connect
 • Zarządzanie tożsamościami z synchronizacją katalogów
 • Ćwiczenia: Konfigurowanie synchronizacji katalogów
  • Przygotowanie do synchronizacji katalogów
  • Konfigurowanie synchronizacji katalogów
  • Zarządzanie użytkownikami i grupami usługi Active Directory oraz monitorowanie synchronizacji katalogów

Moduł 13: Monitorowanie usług AD DS, zarządzanie nimi oraz odzyskiwanie danych

 • Monitorowanie usług AD DS
 • Zarządzanie bazą danych Active Directory
 • Opcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania usługi Active Directory dla usług AD DS i innych rozwiązań w zakresie tożsamości i dostępu
 • Ćwiczenia: Odzyskiwanie obiektów w usługach AD DS
  • Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w usługach AD DS
  • Odzyskiwanie obiektów w usługach AD DS

Najbliższe terminy:

2 października 2023 r. - Katowice Termin gwarantowanyBrak wolnych miejsc

2 października 2023 r. - Online Brak wolnych miejsc

13 listopada 2023 r. - Online

13 listopada 2023 r. - Katowice

11 grudnia 2023 r. - Online

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie