Akademia Cyfrowych Kompetencji Menadżera - kompetencje w zakresie cyfryzacji

Co zawiera cena?

6 900 zł netto *Online

7 900 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Dziesięciodniowy kurs „Akademia Cyfrowych Kompetencji Menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji” prowadzony jest pod fachowym okiem doświadczonego praktyka biznesu.

Warsztaty swoim zakresem obejmują przygotowanie do przeprowadzenia zmiany organizacyjnej i zmiany postawy własnej w kontekście transformacji cyfrowej organizacji w oparciu o przekazaną wiedzę i zbudowaną świadomość w takich obszarach jak: Agile Mindset, iteracyjność, holistyczność, zarządzanie talentami i ciągłe doskonalenie. Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę i będą potrafili ją zastosować w praktyce. Ponadto będą świadomi jak skutecznie zarządzać zmianami w ramach transformacji cyfrowej w organizacji. Będą również gotowi do tego, aby wspierać organizacje w skutecznej optymalizacji i automatyzacji oraz ciągłym doskonaleniu. Uczestnicy poznają także jak istotne i pomocne jest wprowadzenie do kultury organizacyjnej zestawu kompetencji Agile Mindset i jakie korzyści wnosi dla organizacji i pracowników.

Kliknij i uzyskaj dofinansowanie do szkolenia.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • zarządzać zmianą, szczególnie w obszarze ICT,
 • przygotować zakres do analiz: dojrzałości i luki oraz plan przeprowadzenia transformacji cyfrowej w organizacji,
 • przygotować plan komunikacyjny zmiany,
 • budować świadomość i kulturę organizacyjną z zastosowaniem zestawu kompetencji Agile Mindset,
 • stosować i promować metodę małych kroków,
 • pokazywać istotność pracy operacyjnej i jej powiązań ze strategicznymi obszarami działania organizacji,
 • patrzeć przez pryzmat działania całej organizacji w kontekście jej funkcjonowania jako naczyń połączonych,
 • współtworzyć wartości w ramach stosowanych technologii kształtujących transformację cyfrową,
 • współpracować w ramach organizacji z interesariuszami,
 • umiejętnie zarządzać potencjałem własnym oraz współpracowników z zastosowaniem narzędzi „miękkiego” HR,
 • inspirować do usprawniania, upraszczania i rozwoju kompetencji własnych oraz współpracowników w celu budowania zarówno mądrości zbiorowej w organizacji jak i kultury organizacyjnej opartej o cykl Deminga PDCA (Plan, Do, Check, Act).

Wymagania:

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, uczestnicy muszą posiadać:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze ICT lub w organizacji ICT,
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Program szkolenia

Moduł 1: Agile Mindset lidera IT

 • Cechy osobowości lidera służebnego
 • Zestaw kompetencji Agile Mindset
 • Kultura organizacyjna i kluczowe kompetencje
 • Komunikacja w organizacji (wewnętrzna i zewnętrzna) oraz plany i scenariusze komunikacyjne
 • Wartości w organizacji

Moduł 2: Iteracyjność, jakość i zarządzanie ryzykiem jako fundamenty skutecznej pracy operacyjnej

 • Metoda małych kroków w praktyce
 • Wyniki (outputs) i wskaźniki efektywności KPI (Key Performance Indicators)
 • Proces i jego skuteczność
 • Inwentaryzacja aktywów teleinformatycznych
 • Szacowanie ryzyka w dedykowanym obszarze

Moduł 3: Holistyczny pryzmat patrzenia na całą organizację i skuteczne zarządzanie strategiczne

 • Optymalizacja i automatyzacja oraz mapa procesów
 • Rezultaty (outcomes) i krytyczne wskaźniki sukcesu (Critical Sucess Factor)
 • Corporate Governance & IT Governance, a transformacja cyfrowa
 • Ciągłość działania organizacji, systemów informatycznych oraz zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Współtworzenie wartości z zastosowaniem nowoczesnych ujęć kształtujących transformację cyfrową, takich jak: prosumpcji, AI, UX, CX, Cloud Computing, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, Big Data, 5G, technologie mobilne, IoT, druk 3D, inteligentna robotyzacja

Moduł 4: Zarządzanie talentami i kultura organizacyjna otwarta na innowacje, innowacyjność organizacji i pracowników

 • System oceny kompetencji pracowników
 • Assessment center
 • Development center
 • Baza wiedzy
 • Mentoring

Moduł 5: Ciągłe doskonalenie

 • Kompetencji własnych i współpracowników
 • Procesów
 • Produktów
 • Organizacji i jej strategii
 • Regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji/wytycznych)

Tagi:

Menadżerskie

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

10 d x 6 h lekcyjnych
(Łącznie 60 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie