Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 55349 Zarządzanie siecią w systemie Windows Server 2016

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: 55343

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.


Tagi:

Hyper-V Szkolenia wycofane z oferty

 


Opis szkolenia


Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora analizuje usługi i funkcje systemu Microsoft Windows Server od 2012 do 2022 roku, w tym lekcje i ćwiczenia laboratoryjne dotyczące kluczowych atrybutów, które będą potrzebne w pracy. Jest przeznaczony dla specjalistów ds. IT, którzy mają pewną wiedzę i doświadczenie w zakresie sieci i którzy szukają pojedynczego kursu zapewniającego wgląd w podstawowe i zaawansowane technologie sieciowe Windows Server. Ta grupa odbiorców obejmuje zazwyczaj administratorów sieci oraz administratorów systemów i infrastruktury.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Zaplanować i wdrożyć protokół IPv4
 • Wdrożyć protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)
 • Zaplanować i wdrożyć protokół IPv6
 • Wdrożyć rozpoznawanie nazw za pomocą systemu nazw domen (Domain Name System - DNS)
 • Wdrożyć i zarządzać systemem zarządzania adresami IP (IP Address Management - IPAM)
 • Zaplanować i wdrożyć zdalny dostęp
 • Wdrażać usługi sieciowe w oddziałach
 • Skonfigurować zaawansowane funkcje sieciowe

Wymagania:

 • Doświadczenie w instalowaniu sprzętu i urządzeń PC
 • Znajomość protokołów TCP/IP, adresowania i rozpoznawania nazw
 • Zrozumienie elementów infrastruktury sieciowej, takich jak okablowanie, routery, huby i przełączniki
 • Znajomość topologii i architektur sieci, takich jak sieci lokalne (LAN), sieci rozległe (WAN) i sieci bezprzewodowe
 • Znajomość stosu protokołów TCP/IP, adresowania i rozpoznawania nazw
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server Hyper-V
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z systemem Windows 10 lub Windows 11

Program szkolenia

Moduł 1: Planowanie i wdrażanie protokołu IPv4

 • Planowanie adresowania IPv4
 • Konfiguracja IPv4
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z IPv4

Zajęcia 1: Zaplanowanie schematu adresowania IPv4

 • Zaplanowanie przydzielania adresów IPv4
 • Weryfikacja komunikacji IPv4
 • Rozwiązywanie problemów z IPv4

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zaplanować adresowanie i podsieci IPv4.
 • Skonfigurować system Windows Server z protokołem IPv4.
 • Zarządzać połączeniem IPv4 i rozwiązywać związane z nim problemy.

Moduł 2: Wdrażanie DHCP

 • Czym jest DHCP?
 • Wdrażanie DHCP
 • Zarządzanie wysoką dostępnością DHCP
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DHCP

Zajęcia 1: Wdrażanie DHCP

 • Zaplanowanie wdrożenia serwera DHCP
 • Wdrożenie konfiguracji DHCP
 • Wdrażanie pracy awaryjnej DHCP
 • Weryfikacja wdrożenia DHCP

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zaplanować wdrożenie serwera DHCP.
 • Wdrożyć konfigurację DHCP.
 • Zaplanować opcje osiągania wysokiej dostępności DHCP.
 • Zweryfikować wdrożenie DHCP.

Moduł 3: Planowanie i wdrażanie IPv6

 • Wdrażanie IPv6
 • Zarządzanie współistnieniem IPv4 i IPv6
 • Migracja do IPv6

Zajęcia 1: Konfiguracja i ocena technologii służących do przejścia na IPv6

 • Przegląd domyślnej konfiguracji IPv6
 • Wdrażanie DHCPv6
 • Konfiguracja integracji sieciowej przy użyciu ISATAP
 • Konfiguracja natywnej łączności IPv6
 • Konfiguracja łączności z użyciem protokołu 6to4

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Dokonać przeglądu domyślnej konfiguracji IPv6.
 • Tworzyć i konfigurować konfiguracje IPv6.
 • Skonfigurować integrację sieciową za pomocą ISATAP.
 • Skonfigurować natywną łączność IPv6.
 • Skonfigurować integrację sieciową za pomocą integracji 6to4.

Moduł 4: Wdrożenie rozpoznawania nazw za pomocą DNS

 • Wdrażanie serwerów DNS
 • Konfiguracja stref w serwerze DNS
 • Konfiguracja rozpoznawania nazw między strefami DNS
 • Konfiguracja integracji DNS z AD DS
 • Konfiguracja zaawansowanych ustawień DNS

Zajęcia 1: Planowanie i wdrażanie rozpoznawania nazw DNS

 • Planowanie rozpoznawania nazw DNS
 • Wdrażanie serwerów i stref DNS

Zajęcia 2: Integracja DNS z AD DS

 • Integracja DNS z AD DS

Zajęcia 3: Konfiguracja zaawansowanych ustawień DNS

 • Konfiguracja polityk DNS
 • Weryfikacja wdrażania DNS
 • Rozwiązywanie problemów z DNS

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zaplanować i wdrażać rozpoznawanie nazw DNS.
 • Zintegrować DNS z AD DS.
 • Skonfigurować zaawansowane ustawienia DNS.

Moduł 5: Wdrażanie i zarządzanie usługą IPAM

 • Czym jest usługa IPAM?
 • Wdrażanie usługi IPAM
 • Zarządzanie przestrzeniami adresów IP za pomocą IPAM

Zajęcia 1: Wdrażanie IPAM

 • Instalowanie funkcji serwera IPAM
 • Inicjowanie obsługi serwera IPAM
 • Zarządzanie przestrzeniami adresów IP za pomocą IPAM

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wiedzieć czym jest usługa IPAM.
 • Wdrażać usługi IPAM.
 • Zarządzać przestrzeniami adresów IP za pomocą IPAM.

Moduł 6: Wdrażanie dostępu zdalnego

 • Przegląd opcji zdalnego dostępu
 • Wdrażanie WAP
 • Planowanie sieci VPN

Zajęcia 1: Wdrażanie serwera proxy aplikacji sieci Web

 • Wdrażanie serwera proxy aplikacji sieci Web
 • Weryfikacja wdrożenia serwera proxy aplikacji sieci Web

Zajęcia 2: Wdrażanie sieci VPN

 • Wdrażanie sieci VPN
 • Weryfikacja wdrożenia sieci VPN
 • Rozwiązywanie problemów z dostępem do sieci VPN

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Przeglądać opcje zdalnego dostępu.
 • Wdrażać WAP.
 • Planować sieci VPN.

Moduł 7: Wdrażanie usług sieciowych w oddziałach

 • Usługi sieciowe i kwestie do rozpatrzenia w zakresie oddziałów
 • Wdrażanie usługi DFSR
 • Wdrażanie usługi BranchCache w oddziałach

Zajęcia 1: Wdrażanie rozproszonego systemu plików DFS w oddziałach

 • Wdrażanie systemu DFS
 • Weryfikacja wdrażania

Zajęcia 2: Wdrażanie usługi BranchCache

 • Wdrażanie usługi BranchCache
 • Weryfikacja wdrażania

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Znać usługi sieciowe i kwestie do rozpatrzenia w zakresie oddziałów.
 • Wdrażać usługi DFSR.
 • Wdrażać usługi BranchCache w oddziałach.

Moduł 8: Wdrażanie zaawansowanych rozwiązań sieciowych

 • Omówienie funkcji sieciowych o wysokiej wydajności
 • Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych Hyper-V

Zajęcia 1: Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych Hyper-V

 • Tworzenie i używanie wirtualnych przełączników funkcji Hyper-V
 • Konfiguracja i korzystanie z zaawansowanych funkcji przełącznika wirtualnego

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Omówić funkcje sieciowe o wysokiej wydajności.
 • Konfigurować zaawansowane funkcje sieciowe Hyper-V.

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d x 8 h lekcyjnych
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie