Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 55370 Zarządzanie i administracja SharePoint Online

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 20331

Co zawiera cena?

3 390 zł netto *Online

3 790 zł netto *Stacjonarne

3 990 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 690 zł netto *Online

5 090 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie stanowi wprowadzenie do administrowania usługą SharePoint Online.

Oparte jest na funkcjach dostępnych w licencji Office 365 E3. Przeznaczone jest zarówno dla obecnych jak i nowych administratorów lokalnych programu SharePoint.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Zrozumieć czym jest Office 365 i usługi SharePoint Online
 • Skonfigurować ustawienia zasad programu SharePoint
 • Pracować ze zbiorami witryn
 • Jak usługa SharePoint Online integruje się z usługą Microsoft Teams
 • Poznać połączenia Viva
 • Pracować z profilami użytkowników
 • Tworzyć zarządzane metadane i typy zawartości
 • Implementować usługi Microsoft Search i zarządzać nimi
 • Zrozumieć tematy Viva
 • Zaimplementować zabezpieczenia i zgodności w usłudze Office 365
 • Rozwiązać problemy z usługą SharePoint Online

Wymagania

Wiedza ogólna na temat usługi Office 365.


Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do usługi Office 365 i usługi SharePoint Online

 • Tworzenie Office 365 Tenant na potrzeby rozwoju umiejętności osobistych
 • Omówienie usługi Office 365
 • Omówienie usługi SharePoint Online
 • Uzyskiwanie dostępu do portali administracyjnych w usłudze Office 365
 • Zarządzanie usługą SharePoint Online za pomocą programu PowerShell
 • Laboratorium: Inicjowanie obsługi administracyjnej usługi Office 365
 • Konfigurowanie usługi Office 365 Developer Tenant
 • Konfigurowanie programu PowerShell dla usługi Office 365 i usługi SharePoint Online
 • Tworzenie użytkowników testowych Create Test Users
 • Tworzenie witryny programu SharePoint

Moduł 2: Konfigurowanie ustawień zasad programu SharePoint

 • Dostęp zewnętrzny w usłudze Office 365
 • Kontrolki dostępu do programu SharePoint
 • Ustawienia programu SharePoint
 • Ustawienia usługi OneDrive
 • Laboratorium: Konfigurowanie dostępu zewnętrznego dla usługi Office 365
 • Konfigurowanie ustawień dostępu zewnętrznego usługi Azure AD
 • Konfigurowanie ustawień dostępu zewnętrznego platformy Microsoft 365Configure Microsoft 365
 • Konfigurowanie zasad udostępniania programu SharePoint
 • Laboratorium: Konfigurowanie ustawień programu SharePoint i usługi OneDrive
 • Konfigurowanie ustawień programu SharePoint
 • Konfigurowanie ustawień usługi OneDrive

Moduł 3: Praca ze zbiorami witryn

 • Tworzenie zbiorów witryn
 • Korzystanie z szablonów witryn
 • Definiowanie administratorów zbioru witryn i właścicieli witryn
 • Konfigurowanie ustawień udostępniania zewnętrznego na poziomie zbioru witryn
 • Usuwanie i przywracanie zbiorów witryn
 • Praca z witrynami centrum
 • Zarządzanie zbiorami witryn za pomocą programu PowerShell
 • Laboratorium: Tworzenie zbiorów witryn i zarządzanie nimi
 • Tworzenie zbiorów witryn
 • Konfigurowanie zbiorów witryn
 • Usuwanie i przywracanie zbiorów witryn
 • Laboratorium: Praca z lokacjami centrum
 • Deklarowanie lokacji centrum
 • Kojarzenie z lokacją centrum
 • Usuwanie witryny centrum

Moduł 4: Praca z witrynami

 • Aplikacje, listy i biblioteki
 • Strony i aktualności
 • Uprawnienia witryny
 • Nawigacja
 • Laboratorium: Dostosowywanie witryny zespołu
 • Tworzenie i dostosowywanie aplikacji
 • Praca ze stronami
 • Zarządzanie nawigacją w witrynie
 • Zarządzanie uprawnieniami witryny

Moduł 5: SharePoint i Microsoft Teams

 • Co to jest usługa Microsoft Teams
 • Jak usługa Microsoft Teams integruje się z usługą SharePoint Online
 • Uprawnienia w usłudze Microsoft Teams
 • Kanały prywatne i udostępnione
 • Laboratorium: Planowanie i zarządzanie programem SharePoint dla Microsoft Teams
 • Nawigowanie między usługą Teams, a programem SharePoint
 • Zarządzanie uprawnieniami witryny programu SharePoint w witrynie zespołu
 • Zarządzanie zbiorami witryn zespołów

Moduł 6: Połączenia Viva

 • Strona główna
 • Nawigacja globalna
 • Pulpit nawigacyjny Viva Connections
 • Karty adaptacyjne
 • Wdrażanie aplikacji Viva Connections
 • Laboratorium: Wdrażanie połączeń Viva
 • Konfiguracja połączeń Viva
 • Dostosowywanie witryny głównej
 • Wdrażanie aplikacji Viva Connections

Moduł 7: Profile użytkowników

 • Profile użytkowników w usłudze SharePoint Online
 • Dostosowywanie profilu za pomocą aplikacji Delve
 • Laboratorium: Zarządzanie profilami użytkowników
 • Dostosowywanie pól profilu użytkownika
 • Aktualizowanie profilu przy użyciu aplikacji Delve

Moduł 8: Zarządzane metadane i typy zawartości

 • Kolumny witryny
 • Korzystanie z magazynu terminów
 • Kolumny zarządzanych metadanych
 • Typy zawartości witryny i typy zawartości dzierżawy
 • Typy zawartości dla list
 • Typy zawartości dla bibliotek
 • Laboratorium: Korzystanie z zarządzanych metadanych i typów zawartości
 • Tworzenie kolumn witryny
 • Dostosowywanie taksonomii w magazynie terminów
 • Tworzenie i używanie kolumn zarządzanych metadanych
 • Tworzenie i wdrażanie typów zawartości

Moduł 9: Microsoft Search

 • Co to jest usługa Microsoft Search
 • Konfigurowanie integracji
 • Konfigurowanie odpowiedzi
 • Przeglądanie statystyk i statystyk użycia
 • Laboratorium: Praca z usługą Microsoft Search
 • Konfigurowanie integracji
 • Tworzenie niestandardowych odpowiedzi
 • Przeglądanie statystyk użytkowania

Moduł 10: Tematy Viva

 • Czym są Tematy Viva
 • Konfigurowanie tematów Viva
 • Zarządzanie tematami i stronami tematycznymi
 • Integracja z zarządzanymi metadanymi
 • Laboratorium: Praca z Tematami Viva
 • Wdrożenie tematów dotyczących Viva
 • Zarządzanie stronami tematów
 • Tworzenie tematów na podstawie zarządzanych metadanych

Moduł 11: Zabezpieczenia i zgodność w usłudze Office 365

 • Omówienie funkcji zabezpieczeń i zgodności w usłudze Office 365
 • Rozszerzanie funkcji zabezpieczeń i zgodności o dodatkowe licencje
 • Korzystanie z portalu Microsoft Defender i wskaźnika Secure Score
 • Korzystanie z portalu zgodności usługi Office 365 i wskaźnika zgodności
 • Planowanie i konfigurowanie etykiet przechowywania i zasad
 • Planowanie i konfigurowanie zasad zapobiegania utracie danych
 • Tworzenie i przypisywanie etykiet poufności
 • Konfigurowanie zasad bezpiecznych załączników i bezpiecznych łączy
 • Planowanie i konfigurowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego
 • Laboratorium: Konfigurowanie zabezpieczeń i zgodności w usłudze Office 365
 • Sprawdź Bezpieczny wynik
 • Konfigurowanie ochrony przed zagrożeniami
 • Konfigurowanie etykiet poufności
 • Konfigurowanie przechowywania dla usługi Microsoft Teams
 • Konfigurowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego

Moduł 12: Rozwiązywanie problemów z usługą SharePoint Online

 • Monitorowanie kondycji usługi Office 365
 • Rozwiązywanie problemów z łącznością i usługami usługi Office 365
 • Rozwiązywanie problemów z usługą SharePoint Online
 • Raportowanie i monitorowanie użycia usługi SharePoint Online

Tagi:

Microsoft Padnij! Lecą gadżety SharePoint

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie