Analiza danych w Oracle SQL

Co zawiera cena?

2 290 zł netto *Online

2 590 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Podczas tego szkolenia uczestnik zrozumie mechanizmy w środowisku baz danych Oracle, które odpowiedzialne są za wyszukiwanie i analizowanie danych.

Znajomość języka SQL jest najczęściej pojawiającym się wymogiem w ofertach pracy na stanowisko analityka danych. To szkolenie skierowane jest do osób, które zaczęły się już posługiwać językiem SQL, chcą poszerzyć swoje umiejętności oraz stać się ekspertem w tej dziedzinie. Podczas tego kursu dowiesz się jak, na przykładzie bazy danych Oracle, używać języka SQL w sposób wydajny i zaawansowany.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Wykonywać złożone zapytania przy pomocy m.in. funkcji, złączeń,
 • Stosować wyrażenia regularne oraz hierarchiczne w tworzeniu raportów,
 • Tworzyć tabele przestawne z operatorem PIVOT/UNPIVOT,
 • Wykorzystywać zaawansowane funkcje analityczne,
 • Manipulować danymi zawartymi w tabelach.

Wymagania

 • Znajomość języka SQL w stopniu podstawowy+,
 • Zalecana znajomość zagadnień omawianych na szkoleniu „Oracle SQL dla średniozaawansowanych”,
 • Minimalne umiejętności w pisaniu zapytań z wykorzystaniem funkcji, znajomość funkcji, praca na zbiorach danych.

Harmonogram szkolenia

1. Zaawansowany wybór danych – bazy Oracle:

 • działania bazodanowe,
 • wartość w tabelach NULL,
 • funkcje tekstowe, liczbowe, agregujące.

2. Komunikowanie się z serwerem Oracle SQL:

 • konfigurowanie źródła danych,
 • narzędzia i eksport danych.

3. Funkcje Analityczne

 • funkcje klasyfikujące np. RANK, NULL FIRST/LAST, PARTITION BY,
 • funkcje okna np. FIRST_VALUE, LAST_VALUE, NTH_VALUE,
 • funkcje raportujące np. AVG, COUNT, VARIANCE, STDDEV, RATIO_TO_REPORT,
 • funkcje hipotetycznego rankingu i rozkładu.

4. Obliczenia międzywierszowe

 • przykład zastosowania klauzuli MODEL,
 • uzyskiwanie dostępu do zakresu komórek za pomocą BETWEEN i AND,
 • sięganie do wszystkich komórek za pomocą ANY i IS ANY,
 • pobieranie bieżącej wartości wymiaru za pomocą funkcji CURRENTV,
 • uzyskiwanie dostępu do komórek za pomocą pętli FOR.

5. Zapytania o określoną liczbę wierszy

 • ilość wierszy do pobrania za pomocą FETCH FIRST,
 • przesunięcia i pominięcia OFFSET,
 • ilość wierszy w procentach PERCENT,
 • ograniczenie ilości wierszy ONLY,
 • dołączanie dodatkowych wierszy WITH TIES.

6. Odnajdywanie wzorców w danych:

 • odnajdowanie wzorców formacji typu V,
 • odnajdywanie formacji typu W.

7. Wyrażenia regularne:

 • funkcja REGEXP_LIKE,
 • symbole i operatory.

8. Przetwarzanie czasu w zapytaniach:

 • interwały czasowe INTERVAL YEAR TO MONTH,
 • strefy czasowe i funkcje operujące na nich,
 • typy datowników,
 • funkcje operujące na znacznikach czasu CURRENT_TIMESTAMP.

9. Zagregowane dane – zaawansowane przetwarzanie:

 • wiersze podsumowań częściowych GROUPING SETS,
 • podsumowanie częściowe i całkowite grup wierszy ROLLUP,
 • podsumowanie częściowe dla połączeń kolumn CUBE.

10. Zapytania hierarchiczne:

 • składnia,
 • filtrowanie,
 • warunek rozpoczęcia START WITH,
 • warunek poprzednika CONNECT BY.
 • użycie pseudo kolumny LEVEL.

11. Tabele przestawne:

 • operator przestawienia wierszy na kolumny PIVOT,
 • operator przestawienia kolumn w miejsce wierszy UNPIVOT,
 • przestawienie w oparciu o wiele kolumn,
 • użycie kilku funkcji agregujących w przestawieniu.

12. Przykłady zastosowania Oracle SQL w praktyce

 • analiza finansowa,
 • analiza sprzedaży,
 • analiza trendów i prognozowanie.

Tagi:

Bazy danych Oracle SQL Server

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d (Łącznie 24 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie