Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10993A Integracja infrastruktury tożsamości lokalnych z platformą Microsoft Azure

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z usługą Azure i systemem operacyjnym Windows Server.

Szkolenie uczy jak zintegrować lokalne środowisko AD DS z usługą Azure AD oraz jak używać Azure AD jako usługi katalogowej. Szkolenie prezentuje również jak używać Azure RMS w celu ochrony poufnych dokumentów.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy i konfigurowaniu systemu Windows Server 2012 lub Windows Server 2016
 • Doświadczenie w pracy z programem PowerShell
 • Doświadczenie w pracy z platformą Azure

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • Wdrażać i konfigurować synchronizację katalogów
 • Używać usługi Azure AD jako usługi katalogowej dla środowiska lokalnego
 • Wdrażać uwierzytelnianie wieloskładnikowe
 • Wdrażać Azure RMS oraz integrować z lokalnymi usługami
 • Konfigurować alerty oraz monitorować infrastrukturę usług katalogowych

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do usługi Azure AD

 • Omówienie usługi Azure AD
 • Wdrażanie i konfigurowanie usługi Azure AD
 • Zarządzanie usługą Azure AD

Moduł 2: Integracja lokalnej usługi Active Directory Azure

 • Rozszerzanie lokalnej domeny usługi Active Directory Azure
 • Omówienie synchronizacji katalogów
 • Wdrażanie i konfigurowanie synchronizacji katalogów
 • Zarządzanie synchronizacją katalogów

Moduł 3: Korzystanie z Azure AD jako usługi katalogowej w środowiskach hybrydowych

 • Usługa Azure AD jako usługa katalogowa dla środowisk lokalnych
 • Konfigurowanie pojedynczego logowania (SSO) w usłudze Azure AD
 • Wdrażanie usługi Azure AD PIM

Moduł 4: Konfiguracja i ochrona uwierzytelniania w środowiskach hybrydowych

 • Uwierzytelnianie użytkowników w środowiskach hybrydowych
 • Wdrażanie uwierzytelniania środowiska wieloskładnikowego

Moduł 5: Wdrażanie usługi Azure RMS z usługami lokalnymi

 • Omówienie programu RMS
 • Wdrażanie usługi Azure RMS
 • Integrowanie usługi Azure RMS z usługami lokalnymi

Moduł 6: Monitorowanie usługi Azure AD

 • Raportowanie uslugi Azure AD
 • Monitorowanie usługi Azure AD

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d
(Łącznie 16 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie