Sprzedaż i obsługa klienta - Twarde negocjacje handlowe

Co zawiera cena?

390 zł netto *Online

590 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 12.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Opis szkolenia


Szkolenie prezentuje strategie przygotowania się do negocjacji zakupowych. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jakie zagrywki i taktyki są stosowane w procesie negocjacji przez drugą stronę. Szkolenie również ma na celu poprawę wskaźników zakupowych z dostawcami.

Korzyści po szkoleniu:

 • Zwiększenie umiejętności interpersonalnych
 • Zdobycie wiedzy, jak wprawnie użyte techniki podejścia wpływają na budowanie relacji z klientem
 • Poznanie skutecznych technik nawiązywania relacji z silniejszymi i słabszymi
 • Nauka prowadzenia trudnych rozmów z kupcami
 • Zdobycie wiedzy, jakie standardy zachowań jako reprezentanci firmy prezentować podczas rozmów z kupcami
 • Poznanie swoich mocnych i słabszych stron w zakresie nawiązywania relacji
 • Zwiększenie poczucia pewności siebie w kontaktach z innymi;

Program szkolenia

Moduł 1 Pozycja kupca i nasza

 • Gdy nasza pozycja jest subiektywnie słaba;
 • Jeden z wielu dostawców;
 • Techniki psychologicznego obniżania wartości dostawcy;
 • Jak nie pozwolić obniżyć własnej wartości. Techniki budowania przygotowania i nastawienia w budowaniu relacji z klientami;
 • Gdy nasza pozycja jest subiektywnie silna;
 • Wycisnąć ile się da – w jakich okolicznościach dobra jest ta strategia;
 • Jak dużo zyskać w negocjacjach i dać poczucie zadowolenia drugiej stronie?

Moduł 2 Osoba kupca – analiza osobowości kupieckiej

 • Kupcem nikt się nie rodzi, ale nie wszyscy się do tego zawodu nadają;
 • Ukierunkowanie na korzyści swojej organizacji, brak sentymentów, znajomość psychologii, chłodna kalkulacja, cechy analityczne – podstawowe cechy kupca;
 • Z drugiej strony kupiec to też człowiek – coś go motywuje. Umiejętność odkrywania indywidualnych czynników motywacyjnych i ważnych dla kupca wartości – metoda analizy lingwistycznej;
 • Hobby kupca – czyli co nieprzyjemnego może nas spotkać ze strony kupca:
  • Czynienie czynnika destrukcyjnego ze stresu;
  • Handlowiec jako wróg nr 1;
  • Zakaz okazywania sympatii handlowcowi;
  • Granie znaczonymi kartami;
  • Dopuszczanie fałszywych argumentów;

Moduł 3 Ochrona poczucia własnej wartości przedstawiciela firmy. Pilnowanie negatywnych przekonań

 • Doskonalenie samokontroli w myśleniu i zachowaniu przez przedstawiciela firmy;
 • Uczenie się dystansu do zachowań rywalizacyjnych;
 • Zdolność zamiany walki we współpracę;
 • Gruntowna analiza własnego stylu negocjowania i reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
 • Budowanie poczucia własnej wartości i silnej pozycji poprzez profesjonalizm zachowania:
  • Zachowanie;
  • Wygląd;
  • Mowa ciała;
 • Dążenie do efektywności sprzedaży:
  • Maksymalne wykorzystanie wyjazdu do klienta w celu spotkania się ze wszystkimi dostępnymi osobami. Zbieranie informacji o dostępności pożądanych kupców;

Moduł 4 Kupiec i handlowiec – katalogi zachowań w grze. Pojmowanie relacji jako gry handlowej

 • Role i atrybuty kupca:
  • Presja czasu i straszenie;
  • Rutynowe „nie”;
  • Frontalny atak – napiętnowanie błędu handlowca, jego firmy;
  • Zdarta płyta – stanowcze powtarzanie stwierdzenia o zabarwieniu negatywnym obniżającym wartość lub pewność siebie handlowca;
  • Próbny balon – technika testująca zamiary i możliwości handlowca;
  • Szokująca oferta;
  • Podkreślanie własnej siły;
  • Półka nie jest z gumy;
  • Szyderstwo;
  • Obwinianie – wzbudzanie negatywnej samooceny handlowca;
  • Szalupa ratunkowa – gwarancja renegocjowania ustaleń;
  • Sankcje – taktyka dyscyplinująca;
 • Role i atrybuty handlowca:
  • Pozytywny nastrój;
  • Propozycja – ujawnienie zakresu rozwiązań;
  • Plan spotkania – eliminowanie niepożądanych wątków;
  • Efekt „wow” – zaskakujące zachowanie;
  • Pytanie „dlaczego?” o motywy decyzji, jako najważniejsze pytanie w negocjacjach;
  • Wejście w czyjeś buty – przyjęcie perspektywy drugiej strony;
  • Zmiana tematu – ochrona przed niekorzystnym rozwojem danego wątku;
  • Coś za coś – ustępstwa realizujące interesy obu stron;
  • Komplementowanie, techniki ingracjacji – podnoszenie wartości kupca;
  • Dwuznaczność – odmienny sposób interpretacji poruszanej kwestii;
  • Konkretyzacja – sprowadzanie dyskusji do konkretnych wskaźników;
  • Podsumowanie – technika kontrolowanie przebiegu rozmowy;

Moduł 5 Analiza transakcyjna w budowaniu relacji. Kontakty międzyludzkie jako transakcje

 • Czym różni się gra od manipulacji?

Moduł 6 „W co ludzie grają?” - gry, pułapki i manipulacje.

 • W co grają klienci - kupcy?
 • Kupiec jako psychologiczny prześladowca szukający ofiary. Automatyczne wchodzenie w role – jak się przed tym ustrzec?
 • Kupiec jako psychologiczna ofiara szukająca wybawcy? Jak nie wybawiać kupca – agensa i nie być zbyt uległym?

Moduł 7 Gry handlowe – katalog gier

 • Gry kupców i typowe reakcje handlowców;
 • Gry handlowców i typowe reakcje kupców;
 • Gry inicjowane w sytuacji rozmów handlowych;
 • Celowe inicjowanie gier w sytuacjach trudnych;

Moduł 8 Twoje techniki wobec gier

 • Jak rozpoznawać gry?
 • Techniki przerywania gier;

Moduł 9 Osobowość handlowca – podatność na gry, role i styl sprzedaży

 • Diagnoza struktury własnej osobowości (testy psychologiczne, zabawy, gry i zadania diagnostyczne);
 • Czy w każdym z nas żyje jeszcze troje ludzi? O Dziecku, Rodzicu, Dorosłym;
 • Wpływ struktury osobowości na komunikację i relacje z innymi ludźmi;
 • Wpływ „gier” i wzorców komunikacji na style pracy i osiągnięcia zawodowe;
 • O pozytywnych i negatywnych aspektach nieświadomie inicjowanych gier;

Moduł 10 Zestaw trudnych tematów. Negocjowanie korzystnych warunków współpracy z kupcami i zawieranie ich w umowie

 • Zestaw tematów jest ustalany podczas rozmów przed szkoleniem z uczestnikami;

Moduł 11 Zamykanie sprzedaży

 • Czym jest zamknięcie sprzedaży;
 • Zamknięcie jako czynności wykonywane od pierwszego kontaktu z kupcem;
 • Zamykanie sprzedaży jako podejście procesowe;
 • Badanie indywidualnych predyspozycji uczestników do zamknięcia – nastawienie na cel, nastawienie zadaniowe;
   

Tagi:

Handlowe

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d x 7 h (Łącznie 14 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie