Szef najlepszego zespołu sprzedaży - Kierowanie zespołem sprzedaży

Co zawiera cena?

390 zł netto *Online

590 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 12.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Opis szkolenia


Działania sprzedażowe i utrzymanie efektywności należą do najważniejszych, ale również najtrudniejszych procesów biznesowych. Pozyskiwanie nowych klientów oraz utrzymywanie z nimi długotrwałych relacji wymaga od pracowników dużego zaangażowania, odpowiedniej organizacji pracy, wysokiej motywacji oraz chęci osiągania wyznaczonych celów. W jaki sposób efektywnie zarządzać grupą handlowców? Jak motywować ich do pracy, egzekwować wyniki, mobilizować do osiągania coraz lepszych rezultatów? Jak rozpoznawać spadek motywacji handlowców i odpowiednio mu przeciwdziałać?

Efektywność zespołu sprzedaży zależy przede wszystkim od umiejętności zwierzchnika: na ile potrafi wpłynąć na handlowców, żeby bez codziennego kontaktu z szefem, nieraz bez kontroli, pracowali wydajnie i samodzielnie w terenie. Zapraszamy na szkolenie pokazujące, jak ważnym aspektem jest kierowanie tak specyficznym zespołem, jakim jest zespół sprzedaży.

Korzyści po szkoleniu:

 • Poznanie skutecznych narzędzi zarządzania zespołem sprzedaży
 • Zdobycie wiedzy na temat zwiększenia efektywność sprzedaży i motywacji handlowców
 • Rozpoznanie swojego stylu kierowania
 • Rozwiązanie problemów dotyczących zarządzania ludźmi
 • Lepsze poznanie swojego zespołu
 • Nauka właściwego reagowania w momentach typowych problemów kierowniczych;

Program szkolenia

Moduł 1 Doskonalenie umiejętności kierowniczych

 • Zadania szefa grupy przedstawicieli handlowych;
 • Określenie własnego stylu zarządzania ludźmi (gra liderska) i jego wpływ na efektywność pracy;
 • Cechy dobrego przepływu informacji w grupie pracowników;
 • Techniki i sposoby kierowania zespołem sprzedaży i motywowania;

Moduł 2 Zarządzanie efektywnością pracownika

 • Zasady organizacji pracy zespołu sprzedaży:
 • Cele sprzedaży:
 • Sposób myślenia o celu sprzedaży, a efektywność szefa i handlowca
 • Cel: 
  • efekt czy proces;
  • nastawienie zadaniowe lub jego brak;
  • poziom ogólności, realności;
  • określenie ram realizacji celu sprzedaży;
 • Sprzymierzeniec lub wróg - własna specyfika psychologiczna; 
 • Siatka pilności Eisenhowera;
  • Weryfikacja rozkładu zadań jako klucz efektywności;
  • Grupa klientów stanowiąca o efektywności;
 • Korelacja koncentracji i energii a efektywność pracy;
 • Przekazywanie pracownikom informacji o zadaniach;
 • Kontrola realizacji zadań;
 • Rozliczanie z realizacji zadań;
 • Badanie przyczyn niepowodzeń;

Moduł 3 Procesy grupowe, budowanie zespołu sprzedaży

 • Trudności w kierowaniu grupą przedstawicieli handlowych; 
 • Typowe sytuacje trudne, konflikty i trudności;
 • Ustalenie nowych relacji i celów pracy;
 • Praca zespołowa w realizacji zadań sprzedażowych;
 • Wartości pracy zespołowej;

Moduł 4 Budowanie zaangażowania pracownika

 • Dobór skutecznych środków motywowania;
 • Budowanie identyfikacji pracownika z firmą;
 • Związek pomiędzy zaspokajaniem potrzeb pracownika a jego motywacją do pracy;
 • Wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników;

Moduł 5 Efektywne prowadzenie motywujących spotkań sprzedażowych i zebrań z pracownikami

 • Kto tu jest tak naprawdę przygotowany i jak to widać?
 • Spotkanie oparte o raporty sprzedażowe;
 • Spotkanie oparte o stopień realizacji celów sprzedaży
 • Klient jako projekt;

Moduł 6 Motywowanie poza finansowe. Kij czy marchewka?

 • Motywatory wśród polskich handlowców:
  • Wynagrodzenie;
  • Awans;
  • Samodzielność;
  • Możliwość uczenia się;
  • Dobre stosunki z przełożonym;
  • Dobre stosunki z kolegami;
  • Pewność zatrudnienia;
 • Jaki rozkład motywatorów wspomaga handlowca w jego efektywnej pracy, a jaki mu to utrudnia?
 • Nagrody: 
  • Jak i kiedy je stosować?
  • Nagrody najbardziej motywujące;
  • Czy pieniądze są najlepszym sposobem motywowania?
  • Indywidualne podejście do motywowania;
  • Konkretne sposoby wpływania na wzrost chęci do pracy i budowania u pracownika odpowiedzialności;
  • Formułowanie pochwał i odwoływanie się do zasobów i mocnych stron;
  • O nagrodach, które stają się dla pracownika karą;
 • Kary:
  • Czy należy je stosować i w jaki sposób?
  • Przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce;
  • Błędy pracownika - sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji;
  • Czy błędy można wykorzystać twórczo? Konstruktywna krytyka oraz informacje zwrotne o pracy. Specjalne techniki;

Moduł 7 Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników służb sprzedaży, problemy ze sprzedażą

 • Objawy jawne i „niepozorne”; najczęstsze przyczyny oraz trafne ich diagnozowanie;
 • Czynniki natury psychologicznej utrudniające pracownikom odnoszenie sukcesów oraz obniżające motywację (m. in. samoutrudnianie, polaryzacja, reaktancja, pesymizm i wyuczona bezradność, mechanizmy obronne);
 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom;

Moduł 8 Wydawanie poleceń i delegowanie zadań. Techniki wpływu

 • Wyznaczanie celów handlowych i w obszarze postaw;
 • Motywowanie do zmiany;

Moduł 9 Superwizja i coaching w pracy szefa sprzedaży

 • Czego i jak uczyć swoich pracowników?
 • Jak ocenić motywację wewnętrzną przedstawiciela handlowego?
 • Kierowanie się faktami, a nie opiniami:
  • Wyniki sprzedaży;
  • Aktywność w pozyskiwaniu klienta;
  • Aktywność w podtrzymywaniu relacji z klientami;
  • Profesjonalna obsługa klienta;
  • Stosowanie technik sprzedaży;
  • Skuteczność w zamykaniu sprzedaży (w nakłanianiu klientów do zwiększania zamówień);
  • Organizowanie promocji i degustacji;
  • Samodzielność;
  • Umiejętność organizacji czasu pracy;
  • Inne;

Moduł 10 Zasady udzielania informacji zwrotnych o pracy

 • Udzielanie pochwał;
 • Jak konstruktywnie krytykować?
 • Asertywna komunikacja w udzielaniu informacji zwrotnych o pracy;

Moduł 11 Praca nad typowymi problemami

 • Brak samodzielności;
 • Wypalanie się pracowników w pracy;
 • Przyczyny spadku motywacji;  
 • Słabsze wyniki sprzedaży;
 • Trudności w procesie sprzedaży spowodowane obiektywną sytuacją na rynku i w specyficznym otoczeniu konkurencyjnym;
   

Tagi:

Handlowe

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d x 7 h (Łącznie 14 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie