Szef najlepszego zespołu sprzedaży - Motywowanie pracowników

Co zawiera cena?

390 zł netto *Online

590 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 12.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Opis szkolenia


Jak zmotywować pracowników, by pracowali lepiej, by przestrzegali zasad, współpracowali, byli terminowi, chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem? By chcieli na długo związać się z firmą? By lepiej współpracowali? Inaczej się komunikowali?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez zwierzchników. Czy jednak we wszystkich wymienionych sytuacjach „motywowanie” jest właściwym słowem? Jaka jest różnica między motywowaniem a dyscyplinowaniem, jakich działań dotyczą i których pracowników? Czy motywowanie to oddziaływanie skierowane do grupy, czy do pojedynczych osób? Na których pracownikach zwierzchnik powinien się koncentrować: na tych, którzy są dla niego problematyczni, czy na tych, którzy wyróżniają się zaangażowaniem? Czy każdego motywuje to samo? Czy, jeśli zwierzchnik wie, co motywuje danego pracownika, powinien mu to zapewnić? A jeśli nie dysponuje żadnymi środkami motywacyjnymi? Jak rozpoznać, czy pracownik ma motywację wewnętrzną czy zewnętrzną? Podobnych pytań można mnożyć bez końca. Motywowanie to jedno z najważniejszych i najtrudniejszych zadań zwierzchnika. By można je prowadzić, zwierzchnik sam musi być zmotywowany. A jeśli jest zapracowany i nie ma na takie działania czasu? Te i wszystkie inne wątpliwości stanowią tematykę szkolenia.

Korzyści po szkoleniu:

 • Nauczysz się określać, co konkretnie motywuje Twoich podwładnych;
 • Dowiesz się, jak zwiększyć motywację własną i podwładnych do pracy;
 • Otrzymasz skuteczne narzędzia zarządzania i budowania motywacji pracowników do realizacji postawionych im celów;
 • Zrozumiesz, jak wielką wartością jest zespół stabilny, czujący się bezpiecznie a przez to zaangażowany;
 • Nauczysz się rozpoznawać ukryte sygnały spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych;
 • Poznasz lepiej swoich podwładnych i odkryjesz, co jest dla nich ważne;
 • Nauczysz się konkretnych technik budowania w zespole zaangażowania oraz identyfikacji z firmą;
 • Dowiesz się, czym motywować jeśli nie pieniędzmi, czyli o motywacji pozafinansowej;

Program szkolenia

Moduł 1 Motywacja – klucz do efektywności

 • Wpływ motywacji na wykonywanie zadań;
 • Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć?
 • Modele motywacji a wyniki pracownika (motywacja osiągnięć, hubrystyczna, wewnętrzna, zewnętrzna, nakierowana na cel, na unikanie porażek);
 • Sytuacje wymagające motywowania;

Moduł 2 Zaangażowanie Zwierzchnika w rozwój pracowników

 • Rożne sposoby rozumienia rozwoju;
 • Jak dać pracownikowi odczuć, że nie tylko firma, ale i Menedżer Liniowy dba o rozwój pracownika;

Moduł 3 Ważne teorie motywacji i jak praktycznie możemy z nich skorzystać?

 • Koncepcja Johna Adair’a- trzy kręgi motywacji:
  • JEDNOSTKA: osiągnięcia jednostki i zespołu oraz realizacja wspólnego celu pomagają tworzyć tożsamość grupy; 
  • ZADANIE: dobre zrozumienie wewnątrz grupy zwiększa prawdopodobieństwo, że zespół dobrze wywiąże się z zadania, a przy okazji zapewnia jednostce bardziej satysfakcjonujący klimat; 
  • ZESPÓŁ: jednostka, która czuje, że może coś swojego i wartościowego wnieść do grupy i do realizacji zadania, obydwu tym obszarom będzie przynosić owoce.
 • Herzberg: czynniki motywacyjne i czynniki higieny czyli dlaczego to, co daje nam firma uznajemy za oczywistość? 
 • Blanchard: motywowanie a’la mewa? Czy takie podejście ma zastosowanie?

Moduł 4 Motywowanie do przestrzegania wartości firmy w codziennej pracy

 • Określenie wartości, jako celów działań motywacyjnych;
 • Przejawy respektowania wartości w codziennej pracy;
 • Oparcie informacji zwrotnych o wartości firmy;
 • Wartości, jako narzędzie budowania stabilnego i zaangażowanego zespołu;

Moduł 5 Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników:

 • Przyczyny spadku motywacji do pracy;
 • Sytuacje i czynniki „niemotywujące”;
 • Objawy jawne i „niepozorne” obniżonej motywacji; najczęstsze przyczyny oraz trafne ich diagnozowanie;
 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom;

Moduł 6 Praktyczne motywowanie

 • Indywidualne czynniki motywacyjne:
  • Zarobki;
  • Awans;
  • Samodzielność;
  • Możliwość uczenia się;
  • Stosunki z przełożonym;
  • Stosunki z kolegami;
  • Pewność zatrudnienia;
 • Rozkład indywidualnych motywatorów w firmach produkcyjnych w Polsce: praktyczne wnioski z badania;
 • Motywacja pozytywna vs. Motywacja negatywna: jaki jest nasz charakter narodowy? Czy jako pracownicy, bardziej jesteśmy nastawieni na nagrody czy na unikanie kar i konsekwencji?
 • Motywacja wewnętrzna vs. motywacja zewnętrzna – jak diagnozować ten typ motywacji i jak z obu pracowników uczynić równie zaangażowanych?
 • Ćwiczenia w praktycznym motywowaniu, w wykorzystaniu powyższej wiedzy, gdy w praktyce mamy następujące możliwości oddziaływania motywacyjnego przez (albo – albo):
  • Dodatkowe zadanie;
  • Informację zwrotną;
  • Premię;
  • Szkolenie;
  • Pracę w zespole projektowym;

Moduł 7 Budowanie zaangażowania pracownika

 • Rozpoznawanie indywidualnej strategii samomotywowania pracownika;
 • Konkretne sposoby zdobywania informacji o potrzebach i wartościach pracownika;
 • Jak dobrać skuteczne środki motywowania?
 • Związek pomiędzy zaspokajaniem potrzeb pracownika a jego motywacją do pracy;
 • Wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników;

Moduł 8 Czy pieniądze są skutecznym sposobem motywowania? Motywowanie finansowe

 • Rola wynagrodzenia i jego wpływ na wyniki pracownika;
 • Satysfakcja a motywacja, – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta jakość pracy?
 • Oddziaływanie pieniądzem a motywowanie. Zasady rozdzielania i nagradzania pieniędzmi;
 • Gdy pracownik zarabia za mało... Gdy pracownik zarabia dużo…

Moduł 9 Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracownika

 • Motywowanie poprzez:
  • Nagrody i kary;
  • Wzbudzanie reguły wzajemności i zaangażowania;
  • Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron;
  • Twórcze wykorzystywanie błędów;
  • Poprzez dobór rodzaju zadania;
  • Jasny podział i zakres obowiązków; 
  • Informacje zwrotne o pracy;
  • Pochwały i konstruktywną krytykę;
  • Poniesienie konsekwencji zaniedbania obowiązków służbowych;
  • Odwoływanie się do współzawodnictwa;
  • Przywoływanie sukcesów;
  • Stymulowanie pracowników do współpracy, wytyczania celów firmy i do współodpowiedzialności;
  • Jasność celów i misji;
  • Inne;

Moduł 10 Kij czy marchewka? Techniki budowania motywacji do pracy

 • Nagrody:
  • Jak i kiedy je stosować?
  • Nagrody najbardziej motywujące;
  • Czy pieniądze są najlepszym sposobem motywowania?
  • Indywidualne podejście do motywowania;
  • Konkretne sposoby wpływania na wzrost chęci do pracy i budowania u pracownika odpowiedzialności;
  • Formułowanie pochwał i odwoływanie się do zasobów i mocnych stron;
  • O nagrodach, które stają się dla pracownika karą;
 • Kary:
  • Czy należy je stosować i w jaki sposób?
  • Przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce;
  • Błędy pracownika - sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji;
  • Czy błędy można wykorzystać twórczo? Konstruktywna krytyka oraz informacje zwrotne o pracy. Specjalne techniki;

Moduł 11 Rozmowa motywująca

 • Kiedy warto przeprowadzić rozmowę motywującą z pracownikiem?
 • Schemat rozmowy motywującej;
 • Symulacje rozmów z pracownikami;
   

Tagi:

Handlowe

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d x 7 h (Łącznie 14 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie