Szef najlepszego zespołu sprzedaży - Analiza Transakcyjna w zarządzaniu zespołem sprzedaży

Co zawiera cena?

390 zł netto *Online

590 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 12.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Opis szkolenia


Komunikacja transakcyjna traktuje relacje międzyludzkie jako ciąg następujących po sobie transakcji. Jest to wiedza bardzo ciekawa, rozwijająca i przydatna w każdym zespole. Komunikacja transakcyjna pokazuje, jak wchodzimy nieświadomie w relacje, z których nie zawsze jesteśmy zadowoleni. Odsłania, dlaczego dla niektórych (na przykład jako zwierzchnicy) jesteśmy pobłażliwi, dla innych ostrzy (nieraz nawet zbyt ostrzy), dlaczego nieraz nie uzyskujemy takich rezultatów, jakich oczekiwalibyśmy.

Program szkolenia jest kompleksowym ujęciem większości sytuacji trudnych, z którymi mierzą się menadżerowie każdego dnia: obejmuje zagadnienia z komunikacji transakcyjnej, konfliktów, sytuacji kryzysowych i motywowania. Na szkoleniu każdy z tych aspektów będzie analizowany transakcyjnie.

Korzyści po szkoleniu:

 • Dowiesz się, kogo w tobie jest więcej: Dziecka, Rodzica czy Dorosłego (tak zwane stany ego) i co z tego wynika dla sprawowania funkcji zwierzchnika
 • Nauczysz się diagnozować pracowników pod kątem stanów Ego i dowiesz się, dlaczego z niektórymi ludźmi trudno jest współpracować i jak to zmienić
 • Dowiesz się, jakie konsekwencje dla efektywności pracy mają dominacje poszczególnych stanów Ego
 • Poznasz gry, gierki i manipulacje mające miejsce zawsze i w każdym zespole, na przykład gry: ofiara, pończoszka, koleś, „ona jest tylko kobietą”, „drewniana noga”, „wieczorne manewry z ręcznikiem”, „awantura o pieniądze”, prześladowca, „chcecie wojny? To ją macie”, „moje jest lepsze”, prokurator i wiele innych, a zwłaszcza grę „Tak, ale…”, która odbiera siły i doprowadza do szału większość zwierzchników
 • Nauczysz się przeciwdziałać grom i manipulacjom, jeśli nie będziesz miał na nie ochoty
 • Poznasz sposoby strukturalizacji czasu i odkryjesz, że tzw. „praca” jest w pracy mało wykonywana
 • Poznasz style pracy, poganiacze, skrypty i znajdziesz odpowiedź na pytanie, czy twoje życie jest już zaplanowane i czy już wiadomo, jaką na koniec dostaniesz „wypłatę”?

Program szkolenia

Moduł 1 Osobowość – klucz do stylu pracy i efektywności

 • Diagnoza struktury własnej osobowości (testy psychologiczne, zabawy, gry i zadania diagnostyczne) tak zwany egogram. Przygotowanie własnego egogramu przez każdego uczestnika szkolenia
 • Czy w każdym z nas żyje jeszcze troje ludzi? O Dziecku, Rodzicu, Dorosłym. Rozpoznawanie poszczególnych stanów EGO w codziennej komunikacji
 • Wpływ struktury osobowości na komunikację i relacje z innymi ludźmi – z klientami, ze zwierzchnikami, z podwładnymi i – współpracownikami
 • Wpływ dominującej struktury osobowości na kierowanie innymi oraz style zarządzania;

Moduł 2 Korzyści i niedogodności wynikające z dominacji różnych stron osobowości. Skąd się biorą i jak je kształtować?

 • Sukcesy zawodowe
 • Style pracy
 • Wzorce zachowań
 • Komunikowanie się z innymi
 • Samoocena i pewność siebie
 • Kierowanie zespołem
 • Style myślenia;

Moduł 3 Komunikacja jako klucz do budowania partnerstwa i dobrych relacji. Wzorzec komunikacji doskonałej

 • Nieporozumienia i trudności w dojściu do porozumienia
 • Komunikacja zaburzona – konsekwencje błędów w komunikacji
 • Usuwanie barier utrudniających porozumiewanie się;

Moduł 4 „W co ludzie grają?” – gry, pułapki i manipulacje

 • Czym różni się gra od manipulacji?
 • Trójkąt Karpmana jako model gier między ludźmi
 • Gry Wybawcy, Ofiary, Prześladowcy
 • Najpopularniejsze gry – katalog gier i gierek
  • Gry pracowników wobec zwierzchników
  • W co grają szefowie?
  • Gry w zespole
  • W co grają klienci wewnętrzni i zewnętrzni?

Moduł 5 Twoje techniki wobec gier

 • Jak rozpoznawać gry?
 • Techniki przerywania gier
 • Wpływ „gier” i wzorców komunikacji na style pracy i osiągnięcia zawodowe
 • Pozytywne i negatywne aspekty nieświadomie inicjowanych gier;

Moduł 6 Twoje skrypty i schematy działania – szanse i zagrożenia

 • Skrypt jako scenariusz realizowany przez całe życie
 • Skrypty zawodowe – pobudzające lub hamujące rozwój;

Moduł 7 Rozwijanie dojrzałych zachowań

 • Nawiązywanie transakcji i sterowanie nimi
  • Reakcje na stres
  • Transakcje z innymi ludźmi – techniki radzenia sobie z nimi
  • Komunikacja w sytuacji niepowodzeń i porażki
  • Rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności;

Moduł 8 Cykle BAR, PRO, Dyskontowanie

 • Rzeczywiste rozprawienie się z problemami mniejszej efektywności w zespole sprzedaży
  • Przebieg cyklu nieefektywnego (BAR) i efektywnego (PRO) w procesie sprzedaży i zarządzania zespołem sprzedaży
  • Dyskontowanie zadań i celów sprzedaży – skuteczne przeciwdziałanie;

Moduł 9 Analiza Transakcyjna w zarządzaniu (wybrane aspekty, w zależności od specyfiki grupy)

 • Sposoby budowania dobrych relacji w kontaktach zawodowych i wpływania na innych
 • Role zawodowe i osobiste a motywacja, podejmowanie decyzji i efektywność
 • Rozwiązywanie problemów w oparciu o Analizę Transakcyjną
 • Wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w sytuacji delegowania zadań
 • Osobowość transakcyjna menadżera a style kierowania
 • Analiza Transakcyjna w sytuacjach oceny pracownika i budowania motywacji

Moduł 10 Asertywność jako zachowania Dorosłego

 • Budowanie postawy asertywnej
 • Postawa asertywna a techniki komunikacji asertywnej
 • Konkretne techniki komunikacji asertywnej przydatne w pracy

Tagi:

Handlowe

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d x 7 h (Łącznie 14 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie