Język T-SQL – Programowanie po stronie serwera

Co zawiera cena?

1 390 zł netto *Online

1 490 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Zapraszamy na szkolenie z Języka T-SQL - Programowanie po stronie serwera. Szkolenie stanowi kontynuację szkolenia „Podstawy języka SQL”

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają już doświadczenie w zakresie języka SQL i/lub są już po szkoleniu z „Podstaw języka SQL”

Wymagania:

 • Wiedza z zakresu szkolenia „Podstawy języka SQL”

Korzyści po szkoleniu:

Udział w szkoleniu pozwoli wykorzystać wiele możliwości w zakresie zarówno obróbki danych jak i programowania zachowania bazy danych zdecydowanie wykraczających poza poziom podstawowy.


Program szkolenia

1. Wprowadzenie do architektury Microsoft SQL Server

 • Metodologia budowy rozwiązań bazodanowych
  • Funkcje silników bazodanowych:
   • OLTP
   • OLAP
   • SSIS
   • SSRS
  • Architektura systemów produkcyjno – analitycznych
 • Architektura silnika baz relacyjnych
  • Przetwarzanie zapytań przez optymalizator
  • Plan wykonania zapytania
  • Szacowanie kosztów zapytań

2. Struktura relacyjnej bazy danych - wprowadzenie

 • Struktura fizyczna
  • Pliki danych
  • Pliki logów transakcyjnych
  • Grupy plikowe
  • Inne rodzaje plików
 • Struktura logiczna
  • Obiekty bazy danych
  • Rozpoznawanie architektury bazy
   • Diagramy
   • Widoki i funkcje systemowe
   • Systemowe procedury składowane
 • Tworzenie bazy danych
 • Funkcje baz systemowych
  • Master
  • Msdb
  • Tempdb

3. Tworzenie podstawowych obiektów bazy relacyjnej

 • Budowa tabel
  • Typy danych
  • Indeksy
   • Clustered
   • Nonclustered
   • Inne typy indeksów (XML, Columnstore, Hash)
  • Ograniczenia (contraints) nakładane na tabele
   • Check
   • Default
   • Primary key
   • Foregin key
  • Tabele tymczasowe
  • Nowe architektury tabel (inMemory)
 • Tworzenie widoków
 • Tworzenie funkcji
  • Funkcje skalarne
  • Funkcje TVF (inline oraz multistatment)
 • Wydajność funkcji oraz widoków
 • Alternatywy dla widoków I funkcji
  • CTE
  • Drived table

4. Wprowadzenie do programowania po stronie serwera

 • Zmienne
  • Metody inicjalizacji zmiennych
  • Runtime a zmienne
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
  • Cursor
  • Alternatywa dla cursora
 • Błędy runtime silnika OLTP
  • Architektura błędów
  • Metodologia obsługi błędów
   • Zalecana technika projektu
   • Po stronie aplikacji (c#, VB)
   • Po stronie kodu T-SQL

5. Procedury składowane

 • Tworzenie i modyfikacja
 • Przekazywanie parametrów wejściowych
  • Parametry proste
  • Parametry tablicowe
 • Parametry wyjściowe
 • Rezultaty zapytań select
 • Problemy wydajnościowe – sniffing
 • Metodologia tworzenia kodu

6. Triggery

 • Rodzaje triggerów i ich zastosowanie
  • DML
  • DDL
 • Metodologia budowy
 • Problemy wydajnościowe

7. Wprowadzenie do architektury szyfrowania danych

 • Możliwości szyfrowania w silniku OLAP
  • Certyfikaty
  • Klucze symetryczne
 • Szyfrowanie
  • TDE
  • Always Encrypted
  • Dynamic Data Masking

Tagi:

Intermediate Bazy danych Advanced

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d x 6 h (Łącznie 18 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie