Podstawy języka SQL

Co zawiera cena?

1 590 zł netto *Online

1 890 zł netto *Stacjonarne

1 790 zł netto *Online

2 090 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Certyfikat (dla osób które zdały egzamin) lub zaświadczenie ukończenia szkolenia

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

-

-

Lunch i przerwy kawowe

-

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie skierowane jest do osób mających niewielkie doświadczenie z bazami danych, lecz chcących poznać możliwości oferowane przez nowoczesny język SQL. Platformą szkoleniową jest MS SQL Server.

Dodatkowo prezentowane zagadnienia omawiane są w sposób uniwersalny, co pozwala na wykorzystanie nabytych umiejętności także w innych systemach bazodanowych (MySQL, Sybase, Oracle, PostgreSQL, Firebird, MS Access itp.). Wyniesiona ze szkolenia wiedza pozwoli na swobodną obróbkę danych, tworzenie zestawień i raportów. Szkolenie można zakończyć egzaminem i tym samym uczestnicy, którzy zdadzą pomyślnie test otrzymają Certyfikaty Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA.

Wymagania:

 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Pożądana umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym.

Program szkolenia

1. Wstęp

 • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
 • Czym jest język SQL

2. Pobieranie danych – polecenie selekt

 • Najprostsze formy pobierania danych
 • Wyświetlanie tylko wybranych kolumn
 • Zastosowanie operatorów i funkcji

3. Filtrowanie danych – klauzula where

 • Proste filtrowanie danych
 • Wartości puste (null)
 • Operatory logiczne i złożone filtry

4. Sortowanie danych – klauzula order by

5. Grupowanie danych

 • Zastosowanie funkcji agregujących i klauzuli group by
 • Ograniczanie wartości grupy – klauzula having

6. Pobieranie danych z wielu tabel

 • Użycie złączeń
 • Podzapytania

7. Dodawanie danych do tabel – polecenie insert

 • Ręczne wprowadzanie danych
 • Dodawanie danych przez zapytanie

8. Modyfikowanie danych – polecenie update

9. Usuwanie danych – polecenie delete

10. Zmienianie struktury bazy danych

 • tworzenie nowych tabel – polecenie create table
 • modyfikowanie tabel – polecenie alter table
 • usuwanie tabel – polecenie drop table

11. Podsumowanie, pytania, dyskusja

12. Egzamin (opcjonalnie)
 


Tagi:

Beginner Bazy danych

 


Najbliższe terminy:

27 września 2023 r. - Online

16 października 2023 r. - Online

Długość szkolenia

3 d (Łącznie 18 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie