Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20533 Wdrażanie infrastruktury Microsoft Azure

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie dla administratorów zainteresowanych wdrażaniem infrastruktury Microsoft Azure.

Uczestnicy szkolenia powinni znać:

 • technologię wirtualizacji w tym: maszyn wirtualnych, wirtualnych sieci i wirtualnych dysków twardych.
 • konfigurację sieci w tym: TCP / IP, DNS, wirtualnych sieci prywatnych, zapory systemowej i technologii szyfrowania.
 • usługę Internet Information Services (IIS).
 • Active Directory oraz Kerberos i LDAP.
 • bazy danych, w tym: tabel, kwerend, Structured Query Language (SQL) i analizę schematów baz danych
 • Disaster Recovery w tym: operacje tworzenia kopii zapasowych i procesów przywracania.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do Azure

 • Technologia w chmurze
 • Azure Portals
 • Zarządzanie z PowerShell

Moduł 2: Wdrożenie i zarzadzanie wirtualnymi sieciami

 • Planowanie
 • Administracja

Moduł 3: Implementacja wirtualnych maszyn

 • Planowanie Virtual Machine Worklaods
 • Microsoft Assessment I Planning Toolkit
 • Tworzenie wirtualnych maszyn

Moduł 4: Infrastruktura webowa na platformie Azure

 • Konfiguracja
 • Monitoring

Moduł 5: Planowanie I wdrożenie usług Storage

 • Rodzaje Storage
 • Wybór, planowanie, zarządzanie kontami w Storage
 • BLOB i pliki, odzyskiwanie i archiwizacja

Moduł 6: Planowanie i wdrożenie Data Services

 • Różnice pomiędzy SQL Databases a Azure SQL Databases
 • Implementacja Azure SQL Databases
 • Migracja danych do SQL Azure

Moduł 7: Wdrożenie Cloud Services i Mobile Services

 • Zarządzanie pakietami
 • Konfiguracja Cloud Services
 • Wdrożenie Mobile Services
 • Monitorowanie I diagnostyka

Moduł 8: Wdrożenie Content Delivery Network I Media Services

 • Publikowanie danych w Azure Media Services
 • Zarządzanie mediami

Moduł 9: Implementacja Active Directory w Azure (AAD)

 • Tworzenie i zarządzanie AAD
 • Konfiguracja Application Integration w AAD
 • AAD Premium

Moduł 10: Zarządzanie Active Directory w środowisku hybrydowym

 • Użytkownicy Office 365
 • Rozszerzenie AD w Azure
 • Synchronizacja – Directory Synchronization
 • Active Directory Federation Services (AD FS)

Moduł 11: Automatyzacja – PowerShell

 • PowerShell Workflows
 • Zarządzanie automatyzacją

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie