Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10175 Programowanie aplikacji dla Microsoft SharePoint 2010

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone dla programistów, chcących poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę o tworzeniu aplikacji platformy SharePoint 2010.

Wymagania:

 • podstawowa umiejętność programistyczna .NET i Silverlight,
 • znajomość komponentów i mechanizmów SharePoint,
 • wiedza z zakresu podstawowych mechanizmów sieciowych i zabezpieczeń.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • wykorzystywać najważniejsze obiekty SharePoint do tworzenia własnych aplikacji,
 • tworzyć i rozwijać rozwiązania BCS i CMS,
 • definiować przepływy danych w Visual Studio 2010 oraz SharePoint Designer.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu 70-573 Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Microsoft SharePoint 2010, Application Development.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do platformy programistycznej SharePoint 2010

 • SharePoint 2010 jako platforma programistyczna
 • Hierarchia obiektów SharePoint 2010
 • Praca z obiektami SharePoint 2010

LAB: Praca z hierarchią obiektów SharePoint 2010

Moduł 2: Korzystanie z narzędzi programistycznych SharePoint 2010

 • Tworzenie witryn programu SharePoint przy użyciu SharePoint Designer 2010
 • Tworzenie rozwiązań SharePoint za pomocą programu Visual Studio 2010
 • Pakowanie i wdrażanie rozwiązań dla SharePoint 2010

LAB: Korzystanie z narzędzi programistycznych SharePoint 2010

Moduł 3: Rozwój SharePoint 2010 Web Parts

 • Rozwój Standard Web Parts
 • Rozwój Connected Web Parts
 • Rozwój Visual Web Parts

LAB: Tworzenie SharePoint 2010 Web Parts w programie Visual Studio 2010

Moduł 4: Praca z obiektami programu SharePoint na serwerze

 • Praca programistyczna z witrynami SharePoint
 • Praca programistyczna z listami programu SharePoint
 • Praca programistyczna z danymi list programu SharePoint

LAB: Tworzenie i manipulowanie obiektami po stronie serwera

Moduł 5: Tworzenie odbiorników zdarzeń i ustawień aplikacji

 • Tworzenie odbiorników zdarzeń
 • Praca programistyczna z Web.config

LAB: Tworzenie oraz modyfikacja odbiorników zdarzeń i Web.config

Moduł 6: Tworzenie rozwiązań za pomocą usług Business Connectivity Services

 • Usługi Business Connectivity Services
 • Rozwój zewnętrznych typów zawartości i list za pomocą SharePoint Designer
 • Projektowanie usług Business Connectivity Services przy użyciu Visual Studio 2010

LAB: Tworzenie rozwiązań Business Connectivity Services

Moduł 7: Rozwój SharePoint 2010 Workflow

 • Tworzenie workflow z SharePoint Designer
 • Tworzenie workflow z Visual Studio 2010

LAB: Tworzenie workflow dla SharePoint 2010

Moduł 8: Praca z Client-Based API dla SharePoint 2010

 • Omówienie obiektów modelu klienta SharePoint 2010
 • Praca z obiektami modelu klienta .NET SharePoint 2010

LAB:. Tworzenie rozwiązań z wykorzystaniem obiektów modelu klienta w SharePoint 2010

Moduł 9: Opracowanie interaktywnych interfejsów użytkownika

 • Tworzenie pozycji menu i elementów sterujących wstążki
 • Tworzenie dialogów

LAB: Opracowywanie składników interfejsu użytkownika dla SharePoint 2010

Moduł 10: Tworzenie aplikacji Silverlight w SharePoint

 • Tworzenie aplikacji Silverlight dla SharePoint 2010
 • Wdrażanie i debugowania aplikacji Silverlight dla SharePoint 2010

LAB: Tworzenie aplikacji Silverlight za pomocą obiektów modelu klienta SharePoint 2010

Moduł 11: Wykorzystanie piaskownicy

 • Piaskownica i użytkownicy
 • Ograniczenia w piaskownicy

LAB: Tworzenie piaskownicy dla SharePoint 2010

Moduł 12: Praca z profilami serwera i taksonomii w SharePoint 2010

 • Profile użytkownika
 • Taksonomie

LAB: Praca z profilami użytkowników i taksonomią

Moduł 13: Tworzenie rozwiązań Content Management

 • Tworzenie rozwiązań Enterprise Content Management
 • Tworzenie rozwiązań Web Content Management

LAB: Witryn SharePoint


Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie