Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20331
Podstawowe zagadnienia Microsoft SharePoint Server 2013

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Aby uzyskać informacje na temat aktualnych szkoleń firmy Microsoft prosimy o kontakt z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

Szczegółowe wymagania techniczne dla szkolenia sprawdź tutaj.

Opis szkolenia


Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów IT którzy chcą dowiedzieć się jak instalować, konfigurować, wdrażać oraz zarządzać SharePoint Server 2013 zarówno w środowisku lokalnym jak i w „chmurze”.

Wymagania:

 • doświadczenie w zarządzaniu oprogramowaniem w środowisku Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012,
 • umiejętność wdrażania zarządzania aplikacjami natywnymi, wirtualnymi i pracującymi w chmurze,
 • umiejętność administrowania Internet Information Services (IIS),
 • umiejętność konfiguracji Active Directory w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji oraz magazynu użytkownika,
 • doświadczenie w zarządzaniu zdalnym aplikacjami za pomocą PowerShell 3.0,
 • umiejętność nawiązywania połączeń do Microsoft SQL Server,
 • umiejętność implementacji zabezpieczeń opartych na oświadczeniach.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • zarządzać i konfigurować środowisko działające w oparciu o SharePoint Server 2013

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Funkcjonalności i możliwości SharePoint 2013

 • podstawowe komponenty wdrażania SharePoint
 • nowe funkcjonalności w SharePoint 2013
 • opcje wdrożeniowe SharePoint 2013

Moduł 2: Projektowanie architektury informacji

 • wymagania biznesowe
 • organizacja informacji w SharePoint Server 2013
 • planowanie odnajdywania

Moduł 3: Projektowanie architektury logicznej

 • określanie wymagań biznesowych
 • wprowadzenie do architektury logicznej SharePoint 2013
 • dokumentowanie architektury logicznej

Moduł 4: Projektowanie architektury fizycznej

 • projektowanie komponentów fizycznych na potrzeby wdrożenia SharePoint
 • projektowanie komponentów wspierających na potrzeby wdrożenia SharePoint
 • topologie farm SharePoint
 • mapowanie projektu architektury logicznej do projektu architektury fizycznej

Moduł 5: Instalacja i konfiguracja SharePoint Server 2013

 • instalacja SharePoint Server 2013
 • konfiguracja ustawień farmy SharePoint Server 2013
 • tworzenie skryptów instalacji i konfiguracji

Moduł 6: Tworzenie aplikacji Web i zbiorów witryn

 • tworzenie aplikacji Web
 • konfiguracja aplikacji Web
 • tworzenie i konfiguracja zbiorów witryn

Moduł 7: Planowanie i konfiguracja aplikacji usług

 • wprowadzenie do architektury aplikacji usług
 • tworzenie i konfiguracja aplikacji usług

Moduł 8: Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

 • autoryzacja w SharePoint 2013
 • zarządzanie dostępem do zawartości

Moduł 9: Konfiguracja uwierzytelniania w SharePoint 2013

 • wprowadzenie do zagadnień uwierzytelniania
 • konfiguracja uwierzytelniania federacyjnego
 • konfiguracja uwierzytelniania między serwerami

Moduł 10: Zabezpieczanie wdrożenia SharePoint 2013

 • zabezpieczanie platformy
 • konfiguracja zabezpieczeń na poziomie farmy

Moduł 11: Zarządzanie taksonomią

 • zarządzanie rodzajami zawartości
 • magazyn terminów i zestawy terminów
 • zarządzanie magazynem terminów i zestawami terminów

Moduł 12: Konfiguracja profili użytkownika

 • konfiguracja aplikacji usług profilu użytkownika
 • zarządzanie profilami użytkownika i odbiorców

Moduł 13: Konfiguracja wyszukiwania w organizacji

 • wprowadzenie do architektury usługi wyszukiwania
 • konfiguracja wyszukiwania w organizacji
 • zarządzanie wyszukiwaniem w organizacji

Moduł 14: Monitorowanie i utrzymanie środowiska SharePoint 2013

 • monitorowanie środowiska SharePoint 2013
 • dostosowywanie i optymalizacja środowiska SharePoint
 • planowanie konfiguracji buforowania
 • rozwiązywanie problemów ze środowiskiem SharePoint 2013

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d x 8 h lekcyjnych
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia