Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 6231 Utrzymanie baz danych Microsoft SQL Server 2008

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie dla administratorów baz danych odpowiedzialnych za utrzymanie i konfigurację serwerów SQL Server 2008 R2, chcących poszerzyć lub usystematyzować swoją wiedzę.

Wymagania:

 • podstawowe umiejętności administracyjne w Windows Server 2008,
 • znajomość mechanizmów sieciowych i zabezpieczeń,
 • umiejętność pracy z kodem w języku Transact-SQL,
 • wiedza z zakresu koncepcji działania transakcyjnych baz danych.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • rozumieć architekturę SQL Server 2008 R2,
 • wdrażać i konfigurować serwery baz danych,
 • wykonywać zadania administracyjne zgodnie z wymogami,
 • monitorować i utrzymywać ciągłość działania baz danych.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do SQL Server 2008 R2 i jego narzędzi

 • Wprowadzenie do platformy SQL Server
 • Praca z narzędziami SQL Server
 • Konfigurowanie usług SQL Server

LAB: Wprowadzenie do SQL Server 2008 R2 i jego narzędzi

Moduł 2: Przygotowanie systemu SQL Server 2008 R2

 • Przegląd architektury SQL Server 2008 R2
 • Planowanie zasobów serwera
 • Testy przed instalacyjne SQL Server 2008 R2

LAB: Przygotowanie systemu SQL Server 2008 R2

Moduł 3: Instalacja i konfiguracja SQL Server 2008 R2

 • Przygotowanie do instalacji programu SQL Server 2008 R2
 • Instalacja SQL Server 2008 R2
 • Dostosowanie i automatyzacja instalacji

LAB: Instalacja i konfiguracja SQL Server 2008 R2

Moduł 4: Praca z bazami danych

 • Przegląd baz danych SQL Server
 • Praca z plikami i grupami plików
 • Przenoszenie plików bazy danych

LAB: Praca z bazami danych

Moduł 5: Zrozumienie strategii odzyskiwania SQL Server 2008 R2

 • Strategie kopii zapasowych
 • Zrozumienie rejestracji transakcji w SQL Server
 • Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych programu SQL Server

LAB: Zrozumienie strategii odzyskiwania SQL Server 2008 R2

Moduł 6: Tworzenie kopii zapasowych bazy danych SQL Server 2008 R2

 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych i dzienników transakcji
 • Zarządzanie kopiami zapasowymi bazy danych
 • Praca z opcjami kopi zapasowych

LAB: Tworzenie kopi zapasowych baz danych

Moduł 7: Przywracanie baz danych SQL Server 2008 R2

 • Zrozumienie procesu przywracania
 • Przywracanie baz danych
 • Praca z odtwarzaniem do punkty w czasie
 • Przywracanie bazy danych i poszczególnych plików

LAB: Przywracanie bazy danych SQL Server 2008 R2

Moduł 8: Importowanie i eksportowanie danych

 • Przesyłanie danych do / z SQL Server 2008 R2
 • Importowanie i eksportowanie danych tabeli
 • Wstawianie wybranych danych

LAB: Importowanie i eksportowanie danych

Moduł 9: Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników

 • Uwierzytelnianie połączenia do SQL Server
 • Nadanie dostępu do baz danych
 • Uprawnienia na serwerach

LAB: Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników

Moduł 10: Przypisywanie ról serwera i bazy danych

 • Praca z rolami serwera
 • Praca z rolami bazy danych
 • Tworzenie zdefiniowanych przez użytkownika ról bazy danych

LAB: Przypisywanie ról serwera i baz danych

Moduł 11: Nadawanie uprawień dostępu do zasobów

 • Autoryzacja dostępu użytkownika do obiektów
 • Autoryzacja użytkowników do wykonania kodu
 • Konfigurowanie uprawnień na poziomie schematu

LAB: Nadawanie uprawnień dostępu do zasobów

Moduł 12: Audyt środowiska serwera SQL

 • Opcje kontroli dostępu do danych w SQL Server
 • Wdrożenie audytu serwera SQL
 • Zarządzanie audytem serwera SQL

LAB: Audyt środowiska serwera SQL

Moduł 13: Automatyzacja zarządzania SQL Server 2008 R2

 • Automatyzacja zarządzania serwerem SQL
 • Praca z agentem
 • Zarządzanie zadaniami agenta

LAB: Automatyzacja zarządzania SQL Server 2008 R2

Moduł 14: Konfigurowanie zabezpieczeń dla agenta serwera SQL

 • Zrozumienie konfiguracji bezpieczeństwa agenta
 • Konfiguracja poświadczeń
 • Konfigurowanie kont Proxy

LAB: Konfigurowanie zabezpieczeń dla agenta serwera SQL

Moduł 15: Monitorowanie SQL Server 2008 R2

 • Konfiguracja powiadomień e-mail
 • Monitorowanie błędów i zadarzeń
 • Konfiguracja alertów, powiadomień i operatorów

LAB: Monitorowanie, alerty i powiadomienia

Moduł 16: Wykonywanie bieżącej konserwacji bazy danych

 • Zapewnienie integralności danych
 • Utrzymanie indeksów
 • Automatyzacja rutynowych zadań konserwacji bazy danych

LAB: Bieżące utrzymanie bazy danych

Moduł 17: Analiza aktywności SQL Server 2008 R2

 • Przechwytywanie aktywności za pomocą SQL Server Profiler
 • Poprawa wydajności z Database Engine Tuning Advisor
 • Praca z opcjami śledzenia

LAB: Śledzenie aktywności SQL Server 2008 R2

Moduł 18: Monitorowanie SQL Server 2008 R2

 • Aktywny monitoring
 • Przechwytywanie i zarządzanie danymi wydajności
 • Analiza zebranych danych wydajności

LAB: Monitorowanie SQL Server 2008 R2

Moduł 19: Zarządzanie wieloma serwerami

 • Praca z wieloma serwerami
 • Wirtualizacja SQL Server
 • Wdrażanie i uaktualnianie Data-Tier

LAB: Zarządzanie wieloma serwerami

Moduł 20: Rozwiązywanie typowych problemów administracyjnych

 • Metodologia rozwiązywania problemów
 • Rozwiązywanie problemów związanych z obsługą
 • Rozwiązywanie problemów współbieżności
 • Rozwiązywanie problemów uwierzytelnień i połączeń

LAB: Rozwiązywanie najczęstszych problemów


Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie