Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20464 Rozwój baz danych Microsoft SQL Server 2014

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Zapraszamy na szkolenie MS 20464 Rozwój baz danych Microsoft SQL Server 2014.

Korzyści po szkoleniu:

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą wiedzieć m.in. jak

 • zainstalować i skonfigurować bazę danych,
 • zdiagnozować i naprawić podstawowe problemy,
 • tworzyć i zarządzać obiektami,
 • tworzyć użytkowników i zarządzać ich uprawnieniami,
 • wykonywać kopie zapasowe na uruchomionej bazie,
 • odtworzyć bazę danych do stanu z przed awarii.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do programowania baz danych

 • Omówienie platformy SQL Server
 • Praca z narzędziami SQL Server
 • Konfiguracja usług SQL Server

Moduł 2: Projektowanie i implementacja tabel

 • Projektowanie tabel
 • Praca ze schematami
 • Tworzenie i zmienianie tabel

Moduł 3: Zapewnienie integralności danych przez ograniczenia

 • Wymuszanie integralności danych
 • Implementacja integralności domeny
 • Implementacja obiektów i więzy integralności

Moduł 4: Wprowadzenie do indeksowania

 • Podstawowe koncepcje indeksowania
 • Pojedyncze kolumny i indeksy złożone
 • Struktura tabeli w SQL Server
 • Praca z indeksami klastrowanymi

Moduł 5: Zaawansowane indeksowanie

 • Podstawowe koncepcje planu wykonania
 • Typowe elementy planu wykonania
 • Praca z planami wykonania
 • Projektowanie efektywnych indeksów nieklastrowanych
 • Monitoring wydajności

Moduł 6: Indeksy magazynu kolumn

 • Indeksy magazynu kolumn
 • Najlepsze praktyki w zakresie indeksów magazynu kolumn

Moduł 7: Projektowanie i implementacja widoków

 • Wprowadzenie do widoków
 • Tworzenie i zarządanie widokami
 • Zalecenia wydajnościowe dla widoków

Moduł 8: Projektowanie i implementacja procedur składowanych

 • Wprowadzenie do procedur składowanych
 • Praca z procedurami składowanymi
 • Implementacja parametryzowanych procedur składowanych
 • Kontrola kontekstu wykonania

Moduł 8: Projektowanie i implementacja funkcji definiowanych przez użytkownika

 • Omówienie funkcji
 • Projektowanie i implementacja funkcji skalarnych
 • Projektowanie i implementacja funkcji zwracających tabelę
 • Implementacja zaleceń dla funkcji
 • Alternatywy dla funkcji

Moduł 9: Odpowiadanie na manipulowanie danych przez wyzwalacze

 • Projektowanie wyzwalaczy DML
 • Implementacja wyzwalaczy DML
 • Zaawansowana koncepcja wyzwalaczy

Moduł 10: Używanie tabeli w pamięci

 • Tabele pamięciowo zoptymalizowane
 • Procedury macierzyste

Moduł 11: Implementacja kodu zarządzanego w SQL Server

 • Wprowadzenie do integracji SQL CLR
 • Importowanie i konfiguracja zestawów
 • Implementacja integracji SQL CLR

Moduł 12: Przechowywanie i odpytywanie danych XML w SQL Server

 • Wprowadzenie do XML i schematów XML
 • Przechowywanie danych XML i schematów SQL Server
 • Implementacja typowych danych XML
 • Wykorzystanie składni T-SQL FOR XML
 • Rozpoczęcie pracy z XQuery
 • Dzielenie XML

Moduł 13: Praca z danymi przestrzennymi w SQL Server 2014

 • Wprowadzenie do danych przestrzennych
 • Praca z typami danych przestrzennych w SQL Server
 • Wykorzystanie danych przestrzennych w aplikacjach

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie