Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20410 Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie dla administratorów chcących poznać Windows Server. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami instalacji i konfiguracji Windows Server 2012.

Wymagania:

 • podstawowa znajomość sieci komputerowych
 • doświadczenie w konfigurowaniu bezpieczeństwa i zadań administracyjnych
 • doświadczenie we wsparciu lub konfigurowaniu Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8

Korzyści po szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu instalacji i podstawowej administracji Windows Server 2012. Szkolenie bezpośrednio przygotowuje do egzaminu 70-410

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program / Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wdrażanie i zarządzanie Windows Server 2012

 • Wprowadzenie do Windows Server 2012
 • Wprowadzenie do zarządzania Windows Server 2012
 • Instalacja Windows Server 2012
 • Konfiguracja po instalacyjna Windows Server 2012
 • Wprowadzenie do Windows PowerShell

LAB: Wdrażanie i zarządzanie Windows Server 2012

Moduł 2: Wprowadzenie do usług Active Directory Domain Services

 • Wprowadzenie do Active Directory Domian Services
 • Wprowadzenie do funkcji kontrolerów domeny
 • Instalacja kontrolerów domeny

LAB: Instalacja kontrolerów domeny

Moduł 3: Zarządzanie obiektami usługi Active Directory Domain Services

 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zarządzanie grupami
 • Zarządzanie kontami komputerów
 • Delegowanie zadań administracyjnych

LAB: Zarządzanie obiektami usługi Active Directory Domain Services

Moduł 4: Automatyzacja zadań administracyjnych usługi Active Directory Domain Services

 • Zastosowanie wiersza poleceń w administracji
 • Zastosowanie skryptów Windows PowerShell w Administracji
 • Wykonywanie czynności na wielu obiektach przy pomocy Windows PowerShell

LAB: Automatyzacja zadań administracyjnych przy pomocy Windows PowerShell

Moduł 5: Wdrażanie IPv4

 • Wprowadzenie do TCP/IP
 • Omówienie adresacji IPv4
 • Zasady tworzenia podsieci
 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów IPv4

LAB: Wdrażanie IPv4

Moduł 6: Wdrażanie usług DHCP

 • Instalacja roli serwera DHCP
 • Konfiguracja zakresów DHCP
 • Zarządzanie bazą danych DHCP
 • Zabezpieczanie i monitorowanie usługi DHCP

LAB: Wdrażanie usług DHCP

Moduł 7: Wdrażanie usług DNS

 • Rozwiązywanie nazw w systemach Windows
 • Instalacja i zarządzanie serwerami DNS
 • Zarządzanie strefami w usłudze DNS

LAB: Wdrażanie usług DNS

Moduł 8: Wdrażanie IPv6

 • Wprowadzenie do IPv6
 • Adresacja IPv6
 • Współistnienia z IPv4
 • Metody przejścia do IPv6

LAB: Wdrażanie IPv6

Moduł 9: Wdrażanie lokalnych składnic danych

 • Wprowadzenie do składnic danych
 • Zarządzanie dyskami i wolumenami
 • Wdrażanie przestrzeni dyskowych

LAB: Wdrażanie lokalnych składnic danych

Moduł 10: Wdrażanie usługi serwerów plików i wydruku

 • Zabezpieczanie plików i folderów
 • Ochrona udostępnionych zasobów za pomocą mechanizmów Shadow Copy
 • Konfiguracja usługi wydruków sieciowych

LAB: Wdrażanie usług serwerów plików i wydruku

Moduł 11: Wdrażanie infrastruktury Group Policy

 • Wprowadzenie do Group Policy
 • Przetwarzanie zasad Group Policy
 • Wdrażanie centralnej składnicy szablonów administracyjnych – Central Store

LAB: Wdrażanie Group Policy

Moduł 12: Zabezpieczanie serwerów Windows za pomocą obiektów GPO

 • Wprowadzenie do zabezpieczeń Windows Server
 • Konfiguracja zabezpieczeń
 • Ograniczanie użycia oprogramowania
 • Konfiguracja Windows Firewall with Advanced Security

LAB A: Zwiększanie bezpieczeństwa serwerów i zasobów
LAB B: Konfiguracja funkcji AppLocker oraz Windows Firewall

Moduł 13: Wdrażanie wirtualizacji serwerów za pomocą roli Hyper-V

 • Wprowadzenie do technologii wirtualizacji
 • Wdrażanie usług wirtualizacji Hyper-V
 • Zarządzanie składnicami danych wirtualnych maszyn
 • Zarządzanie wirtualnymi sieciami

LAB: Wdrażanie mechanizmów wirtualizacji Hyper-V


Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie