Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20414 Wdrażanie zaawansowanej infrastruktury serwera

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie, które przygotuje do planowania i wykorzystywania niektóre z bardziej zaawansowanych funkcji dostępnych w systemie Windows Server 2012, m.in. z zakresu wirtualizacji, strategii monitorowania, wysokiej dostępności (HA), infrastruktury PKI.

Wymagania:

 • dobra znajomość koncepcji i podstaw TCP/IP,
 • doświadczenie w pracy z Windows Server 2012,
 • bardzo dobra znajomość infrastruktury sieciowej oraz Active Directory,
 • doświadczenie w tworzeniu skryptów,
 • bardzo dobra znajomość koncepcji zabezpieczeń, uwierzytelniania i autoryzacji oraz zagadnień wdrażania.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik po szkoleniu zapozna się ze wskazówkami potrzebnymi do projektowania zaawansowanych serwisów w systemie Windows Server 2012 oraz nauczy się jak implementować zaawansowane serwisy w infrastrukturze opartej na systemie Windows Server 2012. Ponadto pozna sposoby efektywnego zarządzania infrastrukturą opartą na systemie Windows Server 2012. Zdobyta wiedza pozwoli na ograniczenie ilość błędów popełnianych w konfiguracji, zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury IT.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Planowanie i wdrażanie strategii wirtualizacji serwerów

 • Wprowadzenie do komponentów System Center 2012
 • Integracja System Center 2012 z mechanizmami wirtualizacji serwerów
 • Planowanie i wdrażanie środowiska serwerów usług wirtualizacji

LAB: Planowanie i wdrażanie strategii wirtualizacji serwerów

Moduł 2: Planowanie i wdrażanie sieci oraz składnic danych dla usług wirtualizacji

 • Planowanie infrastruktury składnic danych dla usług wirtualizacji
 • Wdrażanie infrastruktury składnic danych dla usług wirtualizacji
 • Planowanie i wdrażanie infrastruktury sieciowej dla usług wirtualizacji

LAB: Planowanie i wdrażanie sieci oraz składnic danych dla usług wirtualizacji

Moduł 3: Planowanie i wdrażanie wirtualnych maszyn

 • Planowanie konfiguracji wirtualnych maszyn
 • Przygotowanie do wdrażania wirtualnych maszyn z użyciem VMM (Virtual Machine Manager)
 • Wdrażanie wirtualnych maszyn

LAB: Planowanie i implementacja mechanizmów wdrażania i zarządzania wirtualnymi maszynami

Moduł 4: Planowanie i implementacja rozwiązań administracyjnych usługami wirtualizacji

 • Planowanie i wdrażanie administracji z Microsoft System Center
 • Planowanie i wdrażanie mechanizmów samoobsługi w VMM
 • Planowanie i wdrażanie mechanizmów autmoatyzacji z System Center 2012

LAB: Planowanie i implementacja rozwiązań administracyjnych usługami wirtualizacji

Moduł 5: Planowanie i wdrażanie usług monitorowania serwerów

 • Planowanie monitorowania w Windows Server 2012
 • Wprowadzenie do System Center Operations Manager
 • Planowanie i konfiguracja komponentów monitorowania
 • Konfiguracja integracji z VMM

LAB: Wdrażanie strategii monitorowania serwerów

Moduł 6: Planowanie i wdrażanie wysokiej dostępności dla serwerów plików oraz aplikacji

 • Planowanie i wdrażanie przestrzeni dyskowych (Storage Space)
 • Planowanie i wdrażanie usług DFS
 • Planowanie i wdrażanie mechanizmów równoważenia obciążenia sieciowego (Network Load Balancing)

LAB: Planowanie i wdrażanie wysokiej dostępności dla serwerów plików oraz aplikacji

Moduł 7: Planowanie i wdrażanie wysokodostępnej infrastruktury przy pomocy funkcji Failover Clustering

 • Planowanie infrastruktury clustrów wysokiejdostepności
 • Wdrażanie funkcji Failover Clustering
 • Integracja mechanizmów wysokiejdostępności i wirtualizacji serwerów
 • Planowanie rozproszonych geograficznie clustrów Failover

LAB: Planowanie i wdrażanie wysokodostępnej infrastruktury przy pomocy funkcji Failover Clustering

Moduł 8: Planowanie i wdrażanie infrastruktury aktualizacji serwerów

 • Planowanie i wdrażanie Windows Server Update Services (WSUS)
 • Planowanie aktualizacji opgoramowania z System Center 2012 Configuration Manager
 • Planowanie i wdrażanie aktualizacji w infrastrukturze wirtualnych serwerów

LAB: Planowanie i wdrażanie infrastruktury aktualizacji serwerów

Moduł 9: Planowanie i wdrażanie strategii ciągłości działania usług biznesowych

 • Wprowadzenie do planowania ciągłości działania usług biznesowych
 • Planowanie i wdrażanie strategii kopi zapasowych
 • Planowanie i wdrażanie strategii odtwarzania po awarii
 • Planowanie i wdrażanie mechanizmów zabezpieczania i odtwarzania wirtualnych maszyn

LAB: Wdrażanie strategii kopi zapasowych wirtualnych maszyn z użyciem Data Protection Manager

Moduł 10: Planowanie i wdrażanie infrastruktury klucza publicznego (PKI)

 • Planowanie i mechanizmy wdrażania urzędów certyfikatów
 • Planowanie i wdrażanie szablonów certyfikatów
 • Planowanie i wdrażanie mechanizmó dystrybucji i odwoływania certyfikatów
 • Planowanie i wdrażanie mechanizmów archiwizacji kluczy oraz ich odtwarzania

LAB: Planowanie i implementacja infrastruktury usług Active Directory Certificate Servcies (AD CS)

Moduł 11: Planowanie i wdrażanie infrastruktury federacji tożsamości

 • Planowanie i wdrażanie infrastruktury serwerów usług Active Directory Federation Services (AD FS)
 • Planowanie i wdrażanie komponentów Claim Providers oraz Relying Parties w usługach AD FS
 • Planowanie i wdrażanie komponentów Claim oraz Calim Rules w usługach AD FS

LAB: Planowanie i wdrażanie infrastruktury federacji tożsamości

Moduł 12: Planowanie i wdrażanie usług zarządzania dostępem do informacji Rights Management Services

 • Planowanie i wdrażanie clustrów usługi AD RMS
 • Planowanie i wdrażanie szablonów i polis usługi AD RMS
 • Planowanie i wdrażanie dostępu zewnętrznego do usług AD RMS
 • Planowanie i wdrażanie integracji usług AD RMS z Dynamic Access Control (DAC)

LAB: Planowanie i wdrażanie infrastruktury usług AD RMS


Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie