Autoryzowane szkolenia MicrosoftMD 102T00 Microsoft 365 Endpoint Administrator

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MD 100T00, MD 101T00

Co zawiera cena?

3 890 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 490 zł netto *Online

4 990 zł netto *Stacjonarne

5 190 zł netto *Online

5 690 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się planować i realizować strategię wdrażania punktów końcowych przy użyciu współczesnych technik wdrażania i wdrażania strategii aktualizacji.

Kurs wprowadza podstawowe elementy nowoczesnego zarządzania, podejścia współzarządzania i integracji Microsoft Intune. Obejmuje wdrażanie aplikacji, zarządzanie aplikacjami opartymi na przeglądarce oraz kluczowe koncepcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie, tożsamości, dostęp i zasady zgodności. Technologie takie jak Azure Active Directory, Azure Information Protection i Microsoft Defender for Endpoint są badane w celu ochrony urządzeń i danych.

Szkolenie to jest skierowane głównie do administratorów punktu końcowego platformy Microsoft 365, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie, konfigurowanie, zabezpieczanie, zarządzanie i monitorowanie urządzeń i aplikacji klienckich w środowisku korporacyjnym. Administratorzy punktów końcowych Microsoft 365 powinni być dobrze zorientowani w obciążeniach M365 i posiadać rozległe umiejętności i doświadczenie we wdrażaniu, konfigurowaniu i utrzymywaniu systemu Windows 11 i nowszych, a także urządzeń innych niż Windows. Rolą każdego administratora Microsoft 365 Endpoint jest położenie nacisku na usługi w chmurze, a nie na lokalne technologie zarządzania.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy znają:

 • proces planowania, rozwijania i wdrażania strategii wdrażania, aktualizacji i aktualizacji systemu operacyjnego
 • zalety i metody strategii wspólnego zarządzania
 • proces planowania i wdrażania rejestracji i konfiguracji urządzeń
 • proces wdrażania i zarządzania aplikacjami
 • proces planowania strategii zarządzania aplikacjami mobilnymi
 • proces zarządzania użytkownikami i uwierzytelnianiem za pomocą usługi Azure AD i usługi Active Directory DS
 • opis i wdrażanie metod stosowanych do ochrony urządzeń i danych

Wymagania

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, uczestnicy muszą posiadać:

 • znajomość platformy Microsoft 365
 • wysokie umiejętności i doświadczenie we wdrażaniu, konfigurowaniu i utrzymywaniu urządzeń z systemem Windows 10 i nowszym oraz urządzeń innych niż Windows
 • doświadczenie w instalowaniu, aktualizowaniu i utrzymywaniu komputerów stacjonarnych z systemem Windows 10/11
 • znajomość zagadnień tworzenia obrazów systemu operacyjnego i obiektów zasad grupy
 • znajomość zagadnień z zarządzania urządzeniami mobilnymi

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Eksplorowanie pulpitu przedsiębiorstwa

 • Badanie korzyści z nowoczesnego zarządzania
 • Badanie modelu cyklu życia pulpitu przedsiębiorstwa
 • Sprawdzanie planowania i zakupu
 • Badanie wdrożenia pulpitu
 • Planowanie wdrożenia aplikacji
 • Planowanie uaktualnień i wycofywania

Moduł 2: Eksplorowanie wersji systemu Windows

 • Sprawdzanie wersji i możliwości klienta systemu Windows
 • Wybieranie wersji klienta
 • Sprawdzanie wymagań sprzętowych

Moduł 3: Zarządzanie tożsamościami usługi Azure Active Directory

 • Sprawdzanie ról RBAC i użytkowników w Azure AD
 • Tworzenie użytkowników i zarządzanie nimi w usłudze Azure AD
 • Tworzenie grup i zarządzanie nimi w Azure AD
 • Zarządzanie obiektami Azure AD za pomocą programu PowerShell
 • Synchronizowanie obiektów z usług AD DS do Azure AD

Moduł 4: Zarządzanie uwierzytelnianiem urządzenia

 • Opis dołączania Azure AD
 • Sprawdzanie ograniczeń wymagań wstępnych i korzyści dotyczących dołączania Azure AD
 • Dołączanie urządzeń do Azure AD
 • Zarządzanie urządzeniami dołączonymi do Azure AD

Moduł 5: Rejestrowanie urządzeń przy użyciu usługi Microsoft Configuration Manager

 • Wdrażanie klienta microsoft Configuration Manager
 • Monitorowanie klienta usługi Microsoft Configuration Manager
 • Zarządzanie klientem microsoft Configuration Manager

Moduł 6: Rejestrowanie urządzeń przy użyciu Microsoft Intune

 • Zarządzanie urządzeniami przenośnymi przy użyciu Intune
 • Włączanie zarządzania urządzeniami przenośnymi
 • Wyjaśnienie zagadnień dotyczących rejestracji urządzeń
 • Zarządzanie zasadami rejestracji firmowej
 • Rejestrowanie urządzeń z systemem Windows w Intune
 • Rejestrowanie urządzeń z systemem Android w usłudze Intune
 • Rejestrowanie urządzeń z systemem iOS w usłudze Intune
 • Eksplorowanie menedżera rejestracji urządzeń
 • Monitorowanie rejestracji urządzeń
 • Zdalne zarządzanie urządzeniami

Moduł 7: Wykonywanie profilów urządzeń

 • Eksplorowanie profilów urządzeń Intune
 • Tworzenie profilów urządzeń
 • Tworzenie niestandardowego profilu urządzenia

Moduł 8: Nadzorowanie profilów urządzeń

 • Monitorowanie profilów urządzeń w Intune
 • Zarządzanie synchronizacją urządzeń w Intune
 • Zarządzanie urządzeniami w Intune przy użyciu skryptów

Moduł 9: Obsługa profilów użytkowników

 • Sprawdzanie profilu użytkownika
 • Eksplorowanie typów profilów użytkowników
 • Sprawdzanie opcji minimalizowania rozmiaru profilu użytkownika
 • Wdrażanie i konfigurowanie przekierowania folderów
 • Synchronizowanie stanu użytkownika z usługą Enterprise State Roaming
 • Konfigurowanie usługi Enterprise State Roaming na platformie Azure

Moduł 10: Wykonywanie zarządzania aplikacjami mobilnymi

 • Badanie zarządzania aplikacjami mobilnymi
 • Badanie zagadnień dotyczących zarządzania aplikacjami mobilnymi
 • Przygotowanie aplikacji biznesowych pod kątem zasad ochrony aplikacji
 • Implementowanie zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi w Intune
 • Zarządzanie zasadami zarządzania aplikacjami mobilnymi w Intune

Moduł 11: Wdrażanie i aktualizowanie aplikacji

 • Wdrażanie aplikacji przy użyciu Intune
 • Dodawanie aplikacji do usługi Intune
 • Zarządzanie aplikacjami Win32 przy użyciu Intune
 • Wdrażanie aplikacji przy użyciu Configuration Manager
 • Wdrażanie aplikacji przy użyciu zasady grupy
 • Przypisywanie i publikowanie oprogramowania
 • Eksplorowanie Microsoft Store dla Firm
 • Implementowanie aplikacji ze sklepu Microsoft Store
 • Aktualizowanie aplikacji ze sklepu Microsoft Store przy użyciu Intune
 • Przypisywanie aplikacji do pracowników firmy

Moduł 12: Administrowanie aplikacjami punktów końcowych

 • Zarządzanie aplikacjami przy użyciu Intune
 • Zarządzanie aplikacjami na urządzeniach nierejestrowanych
 • Wdrażanie Aplikacje Microsoft 365 przy użyciu Intune
 • Dodatkowe narzędzia wdrażania Aplikacje Microsoft 365
 • Konfigurowanie trybu przeglądarki Microsoft Edge Internet Explorer
 • Przegląd spisu aplikacji

Moduł 13: Ochrona tożsamości w usłudze Azure Active Directory

 • Eksplorowanie Windows Hello dla firm
 • Wdrażanie Windows Hello
 • Zarządzanie Windows Hello dla firm
 • Eksplorowanie ochrony tożsamości Azure AD
 • Zarządzanie samoobsługowym resetowaniem hasła w Azure AD
 • Implementowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego

Moduł 14: Włączanie dostępu do organizacji

 • Włączanie dostępu do zasobów organizacji
 • Eksplorowanie typów i konfiguracji sieci VPN
 • Eksplorowanie zawsze włączonej sieci VPN
 • Wdrażanie zawsze włączonej sieci VPN

Moduł 15: Implementowanie zgodności urządzeń

 • Ochrona dostępu do zasobów przy użyciu Intune
 • Eksplorowanie zasad zgodności urządzeń
 • Wdrażanie zasad zgodności urządzenia
 • Eksplorowanie dostępu warunkowego
 • Tworzenie zasad dostępu warunkowego

Moduł 16: Generowanie raportów dotyczących spisu i zgodności

 • Zgłaszanie spisu zarejestrowanych urządzeń w Intune
 • Monitorowanie i zgłaszanie zgodności urządzeń
 • Tworzenie niestandardowych raportów spisu Intune
 • Uzyskiwanie dostępu do Intune przy użyciu usługi Microsoft interfejs Graph API

Moduł 17: Wdrażanie ochrony danych urządzenia

 • Eksplorowanie Information Protection systemu Windows
 • Planowanie Information Protection systemu Windows
 • Implementowanie i używanie Information Protection systemu Windows
 • Eksplorowanie systemu szyfrowania plików w kliencie systemu Windows
 • Eksplorowanie funkcji BitLocker

Moduł 18: Zarządzanie Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

 • Eksplorowanie Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender
 • Badanie kluczowych możliwości Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender
 • Eksplorowanie kontroli aplikacji Windows Defender i funkcji Device Guard
 • Eksplorowanie Microsoft Defender Application Guard
 • Sprawdzanie Windows Defender Exploit Guard
 • Eksplorowanie Windows Defender System Guard

Moduł 19: Zarządzanie Microsoft Defender w kliencie systemu Windows

 • Eksplorowanie centrum Zabezpieczenia Windows
 • Eksplorowanie Windows Defender Credential Guard
 • Zarządzanie programem antywirusowym Microsoft Defender
 • Zarządzanie zaporą Windows Defender
 • Eksplorowanie zapory Windows Defender z zabezpieczeniami zaawansowanymi

Moduł 20: Zarządzanie Microsoft Defender for Cloud Apps

 • Eksplorowanie Microsoft Defender for Cloud Apps
 • Planowanie Microsoft Defender for Cloud Apps
 • Implementowanie Microsoft Defender for Cloud Apps

Moduł 21: Ocena gotowości wdrożenia

 • Badanie wytycznych dotyczących wdrażania
 • Eksplorowanie narzędzi do gotowości
 • Ocena zgodności aplikacji
 • Eksplorowanie narzędzi do ograniczania zgodności aplikacji
 • Przygotowywanie sieci i katalogu do wdrożenia
 • Planowanie pilotażu

Moduł 22: Wdrażanie przy użyciu zestawu narzędzi Microsoft Deployment Toolkit

 • Ocena tradycyjnych metod wdrażania
 • Konfigurowanie zestawu narzędzi Microsoft Deployment Toolkit na potrzeby wdrażania klienta
 • Zarządzanie obrazami i wdrażanie ich przy użyciu zestawu narzędzi Microsoft Deployment Toolkit

Moduł 23: Wdrażanie przy użyciu usługi Microsoft Configuration Manager

 • Eksplorowanie wdrożenia klienta przy użyciu Configuration Manager
 • Badanie składników wdrażania Configuration Manager
 • Zarządzanie wdrażaniem klienta przy użyciu Configuration Manager
 • Planowanie uaktualnień w miejscu przy użyciu Configuration Manager

Moduł 24: Wdrażanie urządzeń przy użyciu rozwiązania Windows Autopilot

 • Używanie rozwiązania Autopilot do nowoczesnego wdrażania
 • Sprawdzanie wymagań dotyczących rozwiązania Windows Autopilot
 • Przygotowywanie identyfikatorów urządzeń do rozwiązania Autopilot
 • Implementowanie rejestracji urządzeń i wbudowanego dostosowywania
 • Badanie scenariuszy rozwiązania Autopilot
 • Rozwiązywanie problemów z funkcją Windows Autopilot

Moduł 25: Implementowanie metod wdrażania dynamicznego

 • Sprawdzanie aktywacji subskrypcji
 • Wdrażanie przy użyciu pakietów aprowizacji
 • Korzystanie z projektanta konfiguracji systemu Windows
 • Używanie dołączania Azure AD z automatyczną rejestracją w usłudze MDM

Moduł 26: Planowanie przejścia do nowoczesnego zarządzania punktami końcowymi

 • Eksplorowanie korzystania ze współzarządzania w celu przejścia do nowoczesnego zarządzania punktami końcowymi
 • Sprawdzanie wymagań wstępnych dotyczących współzarządzania
 • Ocena nowoczesnych zagadnień dotyczących zarządzania
 • Ocena uaktualnień i migracji w nowoczesnym przejściu
 • Migrowanie danych podczas nowoczesnego przenoszenia
 • Migrowanie obciążeń w przypadku nowoczesnego przejścia

Moduł 27: Zarządzanie Windows 365

 • Eksplorowanie Windows 365
 • Konfigurowanie Windows 365
 • Administrowanie Windows 365

Moduł 28: Zarządzanie usługą Azure Virtual Desktop

 • Badanie usługi Azure Virtual Desktop
 • Eksplorowanie usługi Azure Virtual Desktop
 • Konfigurowanie usługi Azure Virtual Desktop
 • Administrowanie usługą Azure Virtual Desktop

Tagi:

Microsoft Microsoft 365 Padnij! Lecą gadżety

 


Najbliższe terminy:

9 października 2023 r. - Online

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie