Zasady bezpieczeństwa

Zapoznaj się z zasadami organizacji szkoleń

Zasady bezpieczeństwa uczestników podczas szkoleń w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym DAGMA

Szanowni Uczestnicy szkoleń,
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na terenie naszego centrum szkoleniowego i ich przestrzeganie.

Poruszając się po obiekcie zasłaniaj usta i nos, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O materiał do zasłonięcia ust i nosa zadbaj we własnym zakresie, na terenie centrum szkoleniowego nie ma punktu sprzedaży maseczek.

W salach szkoleniowych zapewniamy odległości między uczestnikami, więc zasłanianie nosa i ust nie jest obowiązkowe.

Dezynfekuj ręce zaraz po wejściu do centrum a także każdorazowo przed wejściem do sali szkoleniowej. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk umieszczone są zarówno przy recepcji, przed salami szkoleniowymi, jak i w toaletach.

Przed rejestracją na szkolenie, pracownik centrum może dokonać pomiaru temperatury Twojego ciała. Jeśli temperatura ciała będzie podwyższona, będziesz miał kaszel czy katar, nie zostaniesz dopuszczony do szkolenia. Jeśli te objawy zostaną zauważone w czasie szkolenia, możesz zostać poproszony o opuszczenie sali i kontynuowanie szkolenia w formule szkolenia online.

Zasady bezpieczeństwa w salach szkoleniowych:

 • w salach szkoleniowych zapewniony jest odstęp pomiędzy uczestnikami min. 1,5 m oraz zapewniona jest przestrzeń min. 4 m2 na każdego uczestnika,
 • sale są regularnie wietrzone tj. przed i po szkoleniu oraz podczas każdej przerwy,
 • wszystkie powierzchnie centrum, wyposażenie sali szkoleniowej, sprzęt komputerowy jest dezynfekowany każdorazowo po zakończeniu szkolenia,
 • w czasie przerwy uczestników na lunch, pracownicy centrum dezynfekują klamki, toalety, poręcze na klatce schodowej, włączniki światła,
 • na bieżąco jest wykonywana dezynfekcja toalet, wind, poręczy i innych często dotykanych powierzchni.

Zasady bezpieczeństwa podczas przerw kawowych:

 • każda grupa realizuje szkolenie jak i przerwy kawowe według indywidualnego harmonogramu, który jest omawiany przed rozpoczęciem szkolenia,
 • przerwa kawowa dostępna jest bez limitu, a wszystkie naczynia sią każdorazowo wyparzane
 • lunch serwowany jest w restauracji zewnętrznej z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych w obiekcie.

Dodatkowo:

 • informujemy, że nasi pracownicy, trenerzy otrzymali szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas organizacji szkoleń i bieżącej działalności szkoleniowej centrum,
 • przy organizacji szkoleń współpracujemy wyłącznie z zaufanymi podmiotami,
 • monitorujemy rządowe wytyczne i na bieżąco się do nich odnosimy.

Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz „Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”.

Dodatkowe informacje: Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym

Stan na dzień: 18 czerwca 2020r.

Zobacz również:

Klauzula RODO

DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15 (DAGMA), jako administrator danych osobowych informuje, że NIE przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych Uczestników ACS DAGMA. Dane Uczestników szkoleń, pozyskane w trakcie rejestracji, mogą być udostępnione upoważnionym podmiotom, na podstawie szczególnych przepisów prawa regulujących ograniczanie możliwości rozprzestrzeniania się wirusów, w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szczegółowe informacje, kim jest Administrator danych, znajdują się na stronie: https://www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc