Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 721T00 - Collaboration Communications Systems Engineer

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 720T00

Co zawiera cena?

3 390 zł netto *Online

3 790 zł netto *Stacjonarne

3 990 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 690 zł netto *Online

5 090 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności, aby stać się inżynierem systemów komunikacji współpracy. Uczestnicy powinni znać podstawy sieci, telekomunikacji, technologii audiowizualnych, zarządzania tożsamością i dostępem oraz aplikacji Microsoft Teams.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie w konfigurowaniu i wdrażaniu aplikacji Microsoft Teams, spotkań i certyfikowanych urządzeń, w tym Microsoft Teams Rooms i Surface Hub. Szkolenie obejmuje również zarządzanie aplikacją Teams, spotkaniami i certyfikowanymi urządzeniami oraz monitorowanie ich przy użyciu centrum administracyjnego Microsoft Teams, programu PowerShell, portalu Microsoft Teams Rooms Pro i pulpitu nawigacyjnego jakości połączeń.

Ponadto szkolenie obejmuje konfigurowanie i wdrażanie aplikacji Microsoft Teams z łącznością PSTN za pośrednictwem planów telefonicznych firmy Microsoft, Operator Connect, Teams Phone Mobile i routingu bezpośredniego.

Korzyści po szkoleniu

 • Inżynierowie systemów komunikacji współpracy dowiedzą się jak planować, wdrażać, konfigurować, utrzymywać i rozwiązywać problemy związane z aplikacją Microsoft Teams, w tym ze spotkaniami oraz urządzeniami z przestrzenią osobistą i współdzieloną - Microsoft Teams Rooms i Surface Hub.
 • Inżynierowie systemów komunikacji współpracy zdobędą podstawową wiedzę na temat sieci, telekomunikacji, technologii audiowizualnych oraz zarządzania tożsamością i dostępem.
 • Nauczą się zarządzać i monitorować usługi Teams Phone, spotkań i certyfikowanych urządzeń przy użyciu centrum administracyjnego usługi Microsoft Teams, programu PowerShell, portalu Microsoft Teams Rooms Pro i pulpitu nawigacyjnego jakości połączeń.
 • Wdrożą i skonfigurują usługę Microsoft Teams Phone z łącznością PSTN za pośrednictwem planów telefonicznych firmy Microsoft, Operator Connect, Teams Phone Mobile i routingu bezpośredniego.
 • Inżynierowie systemów komunikacji współpracy będą współpracować z administratorami usługi Teams, administratorami tożsamości i dostępu firmy Microsoft oraz administratorami usługi Microsoft 365. Ponadto mogą współpracować z właścicielami innych obciążeń, w tym z menedżerami obiektów, inżynierami sieci, inżynierami zabezpieczeń, producentami urządzeń, dostawcami telefonii i dostawcami rozwiązań certyfikowanych przez firmę Microsoft.

Wymagania

Przed wzięciem udziału w tym szkoleniu uczestnicy powinni mieć ogólną wiedzę na temat:

 • Platformy Microsoft 365 i usługi Microsoft Teams
 • Podstaw sieci, telekomunikacji i audio/obrazu
 • Podstaw zarządzania tożsamością i dostępem

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.


Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do spotkań i połączeń w usłudze Teams

 • Omówienie spotkań i wydarzeń usługi Teams
 • Omówienie telefonu aplikacji Teams
 • Omówienie automatycznych sekretarek i kolejek połączeń
 • Omówienie urządzeń aplikacji Teams

Moduł 2: Plan dla Teams Phone

 • Planowanie wdrożenia usługi Teams Phone
 • Planowanie łączności PSTN telefonu usługi Teams
 • Określanie wymagań licencyjnych
 • Planowanie urządzeń z Teams Phone
 • Planowanie i projektowanie funkcji Teams Phone
 • Planowanie poczty głosowej

Moduł 3: Plan dla Microsoft Teams Rooms i Surface Hub

 • Określanie wymagań licencyjnych dla Microsoft Teams Rooms i urządzeń współużytkowanych
 • Opis różnic między usługą Microsoft Teams Rooms dla systemu Android i Windows
 • Opis pomieszczeń Microsoft Teams na urządzeniu Surface Hub 2S
 • Zrozumienie i zaplanowanie akcesoriów, komponentów i urządzeń peryferyjnych w Teams Room
 • Opis opcji zarządzania Teams Rooms

Moduł 4: Planowanie i optymalizowanie wydajności sieci dla multimediów usługi Teams

 • Opis wymagań sieciowych usługi Teams
 • Projektowanie sieci pod kątem optymalizacji mediów
 • Projektowanie i wdrażanie QoS

Moduł 5: Konfiguracja i wdrażanie usługi Teams Phone

 • Konfigurowanie połączeń alarmowych dla planów połączeń zespołowych
 • Zarządzanie numerami sieci PSTN firmy Microsoft i ich konfiguracja
 • Konfiguracja aplikacji Operator Connect i Teams Phone Mobile
 • Konfiguracja zasad usługi Teams Phone
 • Tworzenie zasad usługi Teams i zarządzanie nimi
 • Konfiguracja konferencji audio

Moduł 6: Konfiguracja i wdrażanie usługi Teams Phone z routingiem bezpośrednim

 • Projektowanie przepływów połączeń routingu bezpośredniego
 • Implementacja trunkingu SIP z routingiem bezpośrednim
 • Konfiguracja połączeń alarmowych dla routingu bezpośredniego
 • Rozszerzanie infrastruktury routingu bezpośredniego usługi Teams
 • Wdrażanie i konserwacja urządzenia oddziału działającego bez przetrwania

Moduł 7: Rozszerzenie usługi Teams Phone o dodatkowe usługi

 • Działanie usługi Teams z usługami dodatkowymi
 • Konfiguracja i rejestrowanie zgodności w usłudze Teams
 • Konfiguracja i integracja certyfikowanego centrum kontaktowego w usłudze Teams
 • Projektowanie i wdrażanie botów głosowych w usłudze Teams

Moduł 8: Zarządzanie spotkaniami i wydarzeniami

 • Przegląd spotkań i wydarzeń w usłudze Microsoft Teams
 • Konfiguracja ustawień spotkania
 • Tworzenie zasad spotkania i zarządzanie nimi
 • Konfiguracja konferencji audio
 • Tworzenie szablonów spotkań i zasad szablonów oraz zarządzanie nimi
 • Tworzenie zasad dostosowywania spotkań i zarządzanie nimi
 • Konfiguracja ustawień wydarzeń na żywo
 • Tworzenie zasad dotyczących wydarzeń na żywo i zarządzanie nimi
 • Sprawdzanie zdarzeń na żywo na platformie Microsoft 365

Moduł 9: Projekt z przewodnikiem - tworzenie i przypisywanie zasad usługi Teams w celu spełnienia wymagań biznesowych w usłudze Microsoft Teams

 • Przygotowanie
 • Ćwiczenie — tworzenie grupy zabezpieczeń
 • Ćwiczenie — tworzenie i przypisywanie zasad obsługi wiadomości w centrum administracyjnym usługi Teams
 • Ćwiczenie — tworzenie zasad spotkania i przypisywanie za pomocą programu PowerShell

Moduł 10: Konfiguracja i zarządzanie użytkownikami głosowymi

 • Włączanie użytkownikom telefonu Teams
 • Włączanie użytkownikom routingu bezpośredniego za pomocą telefonu usługi Teams
 • Włączanie dodatkowych funkcji połączeń w telefonie Teams
 • Włączanie użytkowników aplikacji Teams Phone Mobile

Moduł 11: Konfiguracja automatycznych sekretarek i kolejek połączeń

 • Projektowanie przepływów połączeń dla automatycznych sekretarek i kolejek połączeń
 • Konfigurowanie automatycznych sekretarek i kolejek połączeń
 • Wdrażanie kolejki połączeń opartej na kanale
 • Konfigurowanie kont zasobów
 • Konfigurowanie grup usługi Microsoft 365 na potrzeby poczty głosowej
 • Interpretowanie trybów konferencji kolejek połączeń
 • Interpretowanie metod routingu kolejek połączeń
 • Konfigurowanie dni wolnych dla automatycznych sekretarek i kolejek połączeń
 • Konfigurowanie niestandardowej muzyki na czekanie

Moduł 12: Konfigurowanie i wdrażanie urządzeń Teams oraz zarządzanie nimi

 • Zarządzanie telefonami Microsoft Teams
 • Zarządzanie systemami pokojowymi Microsoft Teams
 • Opcje zarządzania pokojami Microsoft Teams
 • Zarządzanie urządzeniami Surface Hub 2S
 • Konfigurowanie bramy SIP aplikacji Microsoft TeamsConfigure Microsoft Teams SIP gateway
 • Zarządzanie ekranami aplikacji Microsoft Teams
 • Zdalna aprowizacja i logowanie dla telefonów usługi Teams
 • Zdalna aktualizacja urządzeń Microsoft Teams
 • Zarządzanie tagami urządzeń Microsoft Teams

Moduł 13: Guided project – Przygotowanie pokoju spotkań

 • Przygotowanie
 • Ćwiczenie — tworzenie dynamicznej grupy zabezpieczeń
 • Ćwiczenie - Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń
 • Ćwiczenie - Tworzenie kont zasobów pokoju
 • Ćwiczenie - Konfigurowanie właściwości skrzynki pocztowej

Moduł 14: Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z systemami komunikacji współpracy w usłudze Teams

 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z przypisywaniem numeru telefonu
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z klientem usługi Teams
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z niepowodzeniami połączeń i jakością połączeń
 • Raportowanie połączeń usługi Teams i rozwiązywanie związanych z nimi problemów za pomocą pulpitu nawigacyjnego jakości połączeń
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z routingiem bezpośrednim
 • Rozwiązywanie problemów i monitorowanie urządzeń Teams
 • Rozwiązywanie problemów ze spotkaniami i połączeniami w usłudze Teams
 • Rozwiązywanie problemów z urządzeniami Teams Rooms

Tagi:

Microsoft Inżynier zabezpieczeń Padnij! Lecą gadżety

 


Najbliższe terminy:

17 października 2023 r. - Katowice

17 października 2023 r. - Online

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie